A környezetpolitika lehetetlen szentháromsága

 

Az előadás a környezetpolitika lehetetlen szentháromsága fogalma kapcsán azt a problémakört mutatja be, amellyel a gazdaságpolitikai döntéshozónak szembesülnie kell, amikor egyrészt kezelni kívánja a környezeti kihívást, másrészt gazdasági és társadalmi stabilitást próbál biztosítani. Ez alatt a fogalom alatt az előadó azt az összetett célrendszert ábrázolja, amellyel a környezetpolitikának meg kell küzdenie annak érdekében, hogy a gazdaság fenntartható növekedési pályára kerüljön. Megválaszolásra kerül az a kérdés, hogy valóban lehetetlen-e ezen célrendszer mindegyik elemének megfelelni, vagy feloldható a trilemma. Elemezzük, mely exogén tényezők befolyásolják; mennyiben megvalósítható a gazdasági környezeti és társadalmi célok együttese. Az előadó hipotézise az, hogy a környezetpolitika hatékony megvalósítása nagyban függ az adott ország formális és informális intézményeitől. Az alapvető gazdasági és politikai intézmények hatékonyságának javításával, valamint az informális intézményeken keresztüli befolyásolással javítható egy ország környezeti teljesítménye.

Alkalmak
2020-11-27
20:00 - 20:25

Only with Hungarian knowledge

Regisztrációköteles

Élő és utólag feltöltött videó