Az eltűnt paradigma nyomában: Gyarmathi Sámuel és a korai nyelvhasonlítás

 

Úgy tartják, hogy a magyar nyelv finnugor rokonságát a XVIII. század végén két nagy munka alapozta meg: Sajnovics János Demonstratiója (1770) és Gyarmathi Sámuel Affinitasa. De vajon valóban a nyelvrokonságról szól mind a két munka? Miért dicséri Gyarmathi a magyar nyelv keleti irányú hasonlítását is? Mi köze a címben levő affinitásnak a kémiához? Újraolvasás és egy eltűnt tudományos paradigma nyomai, avagy: hogyan építjük fel visszafelé a nyelvtudomány történetét?

Alkalmak
2020-11-27
19:00 - 19:20

Only with Hungarian knowledge

Regisztrációköteles

Élő