Az Újasszír Birodalom főméltóságai

 

A mintegy 300 évig fennálló Újasszír Birodalom (Kr. e. 911–612) mind az államalakulat mérete, mind tartóssága tekintetében páratlan volt az ókori Mezopotámia történetében. Az addig ismert legnagyobb birodalom irányítását a mezopotámiai hagyományban gyökerező kifinomult adminisztratív eljárások tették lehetővé, illetve az ezeket alkalmazni és megújítani képes képzett hivatalnokok munkája. Ez utóbbi aspektus tekintetében az asszír adminisztráció új metódusait fejlesztette ki a hivatalnokok rekrutációjának, képzésének és a hivatalnoki munka szervezésének. Ezek a módszerek túlélték az Asszír Birodalmat, és az ókori Kelet későbbi birodalmi szervezeteiben rendre megjelentek. Előadásomban a birodalom vezérkarát, az asszír főméltóságok személyét és katonai-politikai tevékenységét, valamint az uralkodóhoz fűződő viszonyát mutatom be.

Alkalmak
2020-11-27
20:00 - 21:00

Only with Hungarian knowledge

Regisztrációköteles

Élő