Bűn és bűnhődés

 

A 21. század új kihívások elé állítja a rendvédelmi és jogi szakembereket. A virtuális térben új típusú bűncselekmény-típusok jönnek létre, amelyekre reagálni kell a bűnüldözés és a jog eszközeivel. A technikák folyamatos fejlesztésével, a pszichológiai kutatások eredményeinek adaptálásával a rendőrség rendelkezésére álló eszköztár folyamatosan frissül, bővül. A mesterséges intelligencia mára már a peres ügyek szintjén is megjelenik, új szabályalkotásra ösztönözve a jogásztársadalmat. A szekció e kutatásokból nyújt át egy színes válogatást.

 20,00 – 20,20

Dr. Sivadó Máté r. őrnagy, adjunktus: Drogrehabilitáció Covid idején?  

20,20 – 20,40

Dr. Gyaraki Réka Eszter rendőr őrnagy, tanársegéd – Dr. Simon Béla r. őrnagy, tanársegéd: Csalások és áldozataik a kibertérben 

20,40 – 21,00

Dr. Haller József egyetemi tanár: Modern biológia a modern bűnüldözés szolgálatában 

21,00 – 21,20

Baráth Noémi Emőke tudományos segédmunkatárs- Dr. Bellavics Mária Zsóka tudományos segédmunkatárs: Miért lesz bűnelkövető egy „átlagos” fiatal? Kriminálpszichiológiai és kriminálpszichiátriai válaszok

21,20 – 21,40

Lohner Klaudia tudományos segédmunkatárs: Bűnelemzés - a nyomozás mögött  

21,40 – 22,00

Hermann Zsombor: A pszichopatológia hálójában  

22,00 – 22,20

Dr. Auer Ádám egyetemi docens: Alperes: a mesterséges intelligencia, a per tárgya: kártérítés  

22,20 – 22,40

Dr. Dúl János tudományos segédmunkatárs: Utolsó akarat - Gondolatok a végrendeletekről

Alkalmak
2020-11-27
20:00 - 23:00

Only with Hungarian knowledge

Nem regisztrációköteles

Élő