"Critical mass” – Egy késő rézkori tömegsír régészeti és embertani elemzése

 

A deviáns vagy nem szokványos rítusú temetkezések mindig különös figyelmet kapnak, mind a régészet, mind az embertan oldaláról. Deviáns alatt, az olyan temetkezéseket értjük korszaktól függetlenül, melyek egy adott korszak, földrajzi régió, temető jellemző általánosan megfigyelt szabályos rítusaitól eltér, sajátos embertani jellegekkel párosulhat. Azok a temetkezések, régészeti jelenségek, melyek egynél több egyént maradványát tartalmazzák, specifikus esetei a nem szokványos temetkezéseknek. Gyakran igen nehéz kialakulásuk okát megfejteni. Ezért régészeti értelmezésük egy igen összetett folyamat, mely csak akkor lehetséges, ha ezeket a jelenségeket saját közvetlen környezetükön kívül és tágabb értelemben is elhelyezzük, számos módszertani eszköz alkalmazásával.

Az előadásban Balatonszentgyörgyön feltárt késő rézkori (i.e. 3790-3643) lelőhelyről származó tömegsír vizsgálatát mutatjuk be, egyúttal egy olyan régészeti korba adva betekintést, melyben a jelenségek értelmezése sokszor nem hagyhatja figyelmen kívül az egykori ember túlvilággal, a transzcendenssel kapcsolatos hiedelmeit sem.

Kinek szól? Bárkinek, akit érdekel a régészetkutatás és antropológia

Látogathatóság
Csak online , Bármikor megtekinthető
Kinek ajánljuk?
gimnazista, egyetemista, felnőtt
Tudományág
természettudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, egyéb
Programtípus
Előadás
Szereplők
Szervező
Magyar Nemzeti Múzeum

Only with Hungarian knowledge

Nem regisztrációköteles

Bármikor megtekinthető