Katonai oktatás és képzés virtuális valóság alapú applikációkkal

 

Kompetenciafejlesztés lehetőségei katonai oktatást és képzést támogató virtuális-/kiterjesztett valóság alapú applikációkkal a Zrínyi Haderőfejlesztési Program főbb eszközrendszerei vonatkozásában (CZ fegyverek, Leopard 2A7 és Lynx harcjárművek, Airbus helikopter család)

Kutatási területemen – tanulási folyamatok, stratégiák szabályozása, motivációja a képzés-kiképzés során – azt vizsgálom, hogy a katonai oktatás és képzés milyen mértékben képes hatékony választ adni a kor kihívásaira, amelyben egyidejűleg szükséges figyelembe venni a személyi állomány egyéni tanulási preferenciáit, valamint azon új kutatási trendeket, eljárásokat és technológiai újításokat, amelyek célja az információ minél hatékonyabb beépülése mind kognitív, mind pszichomotoros dimenziókban.

A védelmi/katonai szféra területén bármilyen rendszerszintű képességet is veszünk a vizsgálatok célkeresztjébe, érzékelhető és minőségi fejlődés csak rendkívül nagy költségek befektetésével lehetséges. Az egyéni harcászati képességek kialakítása az esetek nagy százalékában hosszú tanulási folyamat végén alakul ki, izommemória szintű jártasság és készség elérése érdekében hosszú órákon, napokon át tartó gyakorlati fogások ismétlésével. Az ehhez szükséges logisztikai háttér (gyakorlótér, valós, illetve szimulációs eszköz, üzemanyag, lőszer stb.) biztosításának, fenntartásának költségei rendkívül magasak, illetve ezen szolgáltatások vonatkozásában az amortizációval, fogyással is folyamatosan számolnunk kell.

Hosszú távú célom olyan virtuális és/vagy kiterjesztett valóság alapú térben létrehozott oktatási-képzési platform és szolgáltatás alapjainak lefektetése, amely bár fizikai valóságban nem manifesztálódik, de képes a katona egyéni kognitív képességeinek fejlesztését támogatni (új ismereteket közölni, átadni a tanulási preferenciák számos dimenziójában vizualitásra épülve, hallhatóan, olvashatóan stb.). Továbbá lehetőséget biztosít a valós fizikai tér eseményeinek, tevékenységeinek szimulációjára, amellyel a katona viszonylag laborkörülmények között is képes begyakorolni a különböző harcászati eljárásokat, tesztelni azok alkalmazhatóságát (például egyéni fegyverzeti eszközének szét- és összeszerelését, technikai eszköz javítási sorrendjét vagy akár kisalegység harcászati eljárásait begyakorolni).

Alkalmak
2020-11-27
19:25 - 19:50

Only with Hungarian knowledge

Regisztrációköteles

Élő