Németország elmúlt 100 éve, újraegyesítésének 30 éve

 

1 ország – 1 évszázad – 5 valutareform – 5 valuta – 4 társadalmi szerződés

Németország Európa XX. századi történelmének epicentruma. Több nagy világméretű földrengés indult német földről. Többek között a két világháború is. Hogyan lett, vált és maradt Németország Európa legnépesebb és gazdaságilag is vezető hatalma? Van-e német csoda vagy csak Németországnak van egy nagyon sikeres természetes fejlődési pályája? Van-e a mainstreamtől eltérő német közgazdaságtan vagy csak egy XIX. századi mezőgazdasági periféria válaszai az angolszász centrumnak? A gazdaság irányítja-e Németországot vagy Németország a német és az európai gazdaságot?

Az ország, a német nép megértéséhez segítségül hívunk egy nagy, éles szemű és elemző, az eseményeket helyszínen is követő magyar író zsenit, Márai Sándort is. Az előadással előtte is tisztelgünk.

Az előadást MS Teams Live Event formájában lehet követni az alábbi linken előzetes regisztráció nélkül is: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk0NjY3MmEtOWUzYy00NWNjLTgwNDYtNDc2OTY4NzgwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8dd01b8-7276-4ace-aa9d-5767f0f4a5af%22%2c%22Oid%22%3a%22acb92dd6-32d9-44b8-95dd-6820dca890ca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Alkalmak
2020-11-27
18:45 - 20:15

Only with Hungarian knowledge

Regisztrációköteles

Élő