Rokonaink-e hunok? Kontinuitáskérdések a kora népvándorlás kori Kárpát-medencében

 

A magyarországi hun kort és a honfoglaló magyarság Kárpát-medencei megjelenését 400-450 év választja el egymástól. Ebben az időszakban hazánk területén számos egyéb népcsoport fordult meg, vagy telepedett le hosszabb időre. Az előadásban egyrészt ezen, a magyarországi köztudatban kevesebb figyelmet kapó népek történetét és régészeti anyagát ismertetem röviden, a hangsúlyt a korai évszázadokra helyezve (szarmaták, gepidák, gótok, langobardok). Másrészt kísérletet teszek annak rövid bemutatására, hogy a modern régészeti kutatás milyen módszertani és elméleti háttérrel rendelkezik az egykori népességek kulturális, településtörténeti, környezeti, és biológiai kontinuitásának kutatásához; a központi téma friss kutatási eredményein keresztül.

Látogathatóság
Csak online , Bármikor megtekinthető
Kinek ajánljuk?
gimnazista, egyetemista, felnőtt
Tudományág
bölcsészettudomány
Programtípus
Előadás
Szereplők
Masek Zsófia
Szervező
Eötvös Loránd Tudományegyetem
06301443124

Only with Hungarian knowledge

Nem regisztrációköteles

Bármikor megtekinthető