Színház és politika

 

A programra jelentkezőknek betekintést szeretnénk engedni abba, hogy a színházak és a politika világa mennyire összefonódik, mondhatni nélkülözhetetlenek egymás számára. Közismert, jelentős, a gimnáziumi évek alatt is megemlített színművek elemzésén keresztül szeretnénk megmutatni, hogy már az ókori görög drámákban is ott volt a politikum, s ez természetesen megtalálható a mai, modern művekben is. Az érdeklődők számára az előadás végén játékos feladattal is készülünk a hallottak összefoglalására. Az előadás keretén belül színdarabok, drámák egyes részleteit, jeleneteit ismertetjük, s keressük bennük a politikumot. Vizsgáljuk, hogy ki, miért, mikor írta azt, az adott korban milyen (politikai) hatása volt.

Az előadást MS Teams Live Event formájában lehet követni az alábbi linken előzetes regisztráció nélkül is: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGViYTRjODUtYWVkYS00OTlkLTliMDMtYjI5YTQ1NzA4Nzgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8dd01b8-7276-4ace-aa9d-5767f0f4a5af%22%2c%22Oid%22%3a%22acb92dd6-32d9-44b8-95dd-6820dca890ca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Alkalmak
2020-11-27
19:00 - 19:40

Only with Hungarian knowledge

Regisztrációköteles

Élő