Szervező intézmények

A 2002-ben alapított Andrássy Egyetem (AUB) az egyetlen, teljes egészében német nyelvű felsőoktatási intézmény a német nyelvterületen kívül.
Jelenleg mintegy 200 diák és számos tudományos munkatárs – több, mint 20 országból – tanul, oktat és kutat a budapesti német nyelvű egyetemen. Az AUB az európai integrációra fókuszálva Közép- és Kelet- Európára, illetve a Duna-régióra helyezi a hangsúlyt. Az egyetem kompetens Európa-szakértők képzését, valamint az interdiszciplinaritás elvének oktatásban való alkalmazását tűzte ki céljaként. A német, mint tudományos nyelv terjesztése mellett az AUB a Duna-menti országok közötti együttműködés kiemelt támogatója.}

andrassyuni.eu/

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.

Intézményi székhely: Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

cHJvamVrdHNlcnZpY2VAYW5kcmFzc3l1bmkuaHU=

https://www.facebook.com/Andrassyuni/

https://www.instagram.com/andrassy_uni/?hl=de

https://www.youtube.com/user/andrassyuni

A budapesti székhelyű Antall József Tudásközpont fő küldetése, hogy az antalli külpolitika szellemiségének megfelelően nemzeti, közép-európai és az euro-atlanti együttműködés viszonylatában releváns témákban végez kutatási és ismeretterjesztési tevékenységet. A think tank által vizsgált területek közé tartozik a Visegrádi Együttműködés, az EU, USA és Kína jövőbeni szerepe, a Közel- és Távol-Kelet viszonyai, a biztonságpolitika, valamint a technológiai és társadalmi innováció. A Tudásközpont tízéves fennállása alatt számos rendezvénysorozatot és konferenciát hívott életre, amelyek egyaránt szólnak a felsőoktatásban tanulóknak, valamint a hazai és nemzetközi szakmai közönségnek. A tehetséggondozás, mint antalli gondolat és a különböző tudományterületeken megvalósuló hiánypótlás a Tudásközpont szakmai tevékenységének alapvetései.
A három nemzetközi iroda (EU–V4, Ázsiai és afrikai kapcsolatok, Transzatlanti kapcsolatok és biztonságpolitika iroda), egy tematikus iroda (Tehetséggondozás és Innovációs iroda), a Győrött létrehozott, valamint a 2015-ben megalapított brüsszeli iroda által végzett munka legfőbb célja az országon belüli és országok közötti intézményi kapcsolatok bővítése, valamint a szakmai együttműködések elmélyítése nemzetközi konferenciák, workshopok, közös kutatások, könyvkiadás és előadás-sorozatok révén.}

ajtk.hu/

1093 Budapest, Czuczor utca 2.

Intézményi székhely: online

YWp0a0BhanRrLmh1

KzM2MjAzMTA4Nzc2

https://www.facebook.com/aj.tudaskozpont

https://www.instagram.com/tudaskozpont/

https://www.youtube.com/channel/UCuP2r22LUnLqb7yGKHtuyiw; https://twitter.com/tudaskozpont; https://www.linkedin.com/company/antall-j%C3%B3zsef-knowledge-centre

Az Atomenergetikai Múzeum az országban egyedülálló módon mutatja be az Atomerőmű történetét az előkészítéstől kezdve napjainkig. A kiállításon megismerhetik az atomerőmű működését és az üzemben használt tárgyakat, berendezéseket. Az érdeklődők kihelyezett fizikaórán szerezhetnek több ismeretet a működés tudományos hátteréről.}

muzeum.atomeromu.hu/

7030 Paks, -----

Intézményi székhely: Atomenergetikai Múzeum

YXRvbW11emV1bUBucHAuaHU=

MDY3NTUwNTA1OQ==

https://www.facebook.com/paksiatomeromu

https://www.youtube.com/channel/UCT8PDLpk0TtanO6Cjg8YOlg

A BioTalentum Kft. 2005-ben alapított vállalkozói kutatóhely. A vállalkozás fő tevékenységi köre az őssejttenyésztést, génmanipulált sejtes és állatmodellek előállítását magába foglaló biotechnológiai kutatás-fejlesztés, illetve ezek eredményeinek piaci hasznosítása. A cég fő feladata orvos biológiai kutatások, valamint gyógyszer tesztelés és toxikológia céljára használható új in vitro sejtes modellek kutatása és létrehozása, valamint - munkatársaink magas színvonalú és sokoldalú tapasztalataira alapozva - tudományos / technológiai szolgáltatások nyújtása akadémiai és ipari kutatócsoportok számára.}

biotalentum.hu

2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.

Y29uc3VsdGluZ0BiaW90YWxlbnR1bS5odQ==

MDYyODUyNjIwOQ==

https://www.facebook.com/biotalentumconsulting

1823-ban Schedius Lajos akadémikus oktatási elvei alapján indult el gimnáziumunk működése. E szellemiségnek és a kiváló igazgatóknak, tanároknak köszönhető, hogy iskolánk az évtizedek folyamán olyan sok nagyságot adhatott a világnak.

Az oktatás kezdetben a mai Deák téren, majd 1864-től a Sütő utcában folyt. Később ez a hely is szűknek bizonyult. Glosius Dániel és felesége, Artner Sarolta alapítványa, valamint a magyar állam támogatása tette lehetővé, hogy a gimnázium 1904-től új, tágasabb épületben működhessen.
Az 1945 után hatalomra kerülő kommunista diktatúra ellehetetlenítette az egyházi iskolák életét, így 1952-től a fasori gimnáziumban megszűnt a tanítás.

1989-ben az evangélikus egyház elsőként kapta vissza oktatási célra az épületet. Ebben nagy szerepük volt az öregdiákoknak, köztük a Nobel-díjas Wigner Jenőnek. 37 év után nagy lendülettel indult meg az iskola felszerelése és az oktatás dr. Gyapay Gábor volt fasori tanár igazgatásával, valamint számos egykori fasori és Deák téri tanárral.

Nem volt könnyű feladat a régi szellem újjáélesztése, de az elmúlt évek során a fasori diákok rengeteget tettek iskolánk hírnevének öregbítéséért. Tanulóink szép sikerrel vesznek részt az országos középiskolai versenyeken, és kiválóan megállják a helyüket az orvosi, jogi, közgazdasági és műszaki egyetemeken, illetve más felsőoktatási intézményekben.
Jelenleg négy és nyolc évfolyamos gimnáziumként működünk, és a minőségi oktatás elkötelezettjei vagyunk. Noha az iskola fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház, ez nem jelenti azt, hogy kizárólag evangélikus vallású diákok jelentkezését várjuk. Arra törekszünk, hogy az iskolát meghatározó felekezeti jelleg a többi keresztény felekezet iránt való nyitottsággal párosuljon. Olyan szellemi műhely kívánunk lenni, ahol növendékeink minden támogatást megkapnak a folyamatos önműveléshez. A szülők véleménye kardinális jelentőségű számunkra, és az iskolateremtésben is partnernek tekintjük őket. Az oktatáson túl fontosnak tartjuk fiataljaink egészséges lelki művelését. Pedagógiai hitvallásunk: „Az Úrnak félelme az ismeret kezdete.” (Péld 1,7) A felvételi vizsgákhoz valamelyik történelmi egyház ajánlását is kérjük, tanulóinktól pedig elvárjuk a keresztény hit és értékrend iránti fogékonyságot. Célunk, hogy diákjainkat szilárd jellemmel, használható tudással, kiművelt emberfőkként bocsássuk tovább útjukra.

A hittan és a latin nyelv kötelező tantárgy gimnáziumunkban, de nagy súlyt helyezünk az angol, német, francia és olasz nyelv oktatására is. Használható, nem csak papíron meglévő nyelvtudást szeretnénk diákjainknak nyújtani, arra törekszünk, hogy tanulóinknak lehetőséget adjunk a külföldi nyelvgyakorlásra is. Ebben fontos szerep jut a külföldi oktatási intézményekkel kialakított testvériskolai és egyéb nemzetközi kapcsolatainknak, de a beszédkészség fejlesztését szolgálják a délutáni – tanóráktól független – nyelvi foglalkozások is.

A régi Fasor hagyományaihoz hűen szívügyünknek tekintjük a reál tárgyak magas szintű oktatását is. Örömünkre szolgál, hogy a természettudományi szakórákat és a többi speciális eszközrendszert igénylő tanórát külön szaktantermekben taníthatjuk. Vidéki tanulóinknak a Rózsák terén működő evangélikus kollégium ad otthont. Diákjaink különféle fakultációk (emelt szintű érettségire való előkészítők, szakkörök) közül választhatnak, és különböző diákkörök munkájába kapcsolódhatnak be. Az intézmény sokszínű kulturális életében kiemelt szerepük van a jótékony célú rendezvényeknek. Az iskola épülete mindemellett számos más, igényes kulturális programnak is helyt ad.}

fasori.hu/

1071 Budapest, Városligeti fasor 1071

Intézményi székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 1071

aGFtb3IuZW5kcmVAZmFzb3JpLmh1

https://www.facebook.com/fasori

Majd’ száz éves hagyományainkra építve folyamatosan fejlődünk. Oktatóinkkal, kutatóinkkal, munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy a folyamatosan megújuló Corvinus a világ legjobb egyetemei közé tartozzon, és itt, Magyarországon képezzük a régió társadalmi és gazdasági elitjét. Célunk, hogy a tehetséges hallgatóknak ne kelljen külföldi egyetemet választaniuk ahhoz, hogy nemzetközileg elismert, versenyképes és piacképes tudást szerezzenek. Arra törekszünk, hogy minél több Magyarország, Európa és a világ számára érdekes, elismerést kiváltó és közös ügyeinket előmozdító kutatási eredménnyel álljunk elő. Célunk, hogy szabad embereket neveljünk; hiszünk a tudás egyetemességében és abban, hogy a gondolkodás különbségek megállapításán alapszik, amit vitákon keresztül tudatosítunk.}

uni-corvinus.hu

1093 Budapest, Fővám tér 8

Intézményi székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8

bWVsaW5kYS5wYXBAdW5pLWNvcnZpbnVzLmh1

KzM2MTQ4MjUwMjA=

https://www.facebook.com/Corvinus.Official/

https://www.instagram.com/uni.corvinus/

https://www.linkedin.com/school/corvinus-university-of-budapest/mycompany/

A BGE Magyarország első számú üzleti képzést nyújtó egyeteme, mely a gazdaságtudomány területén – többek között turizmus-vendéglátás, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, valamint emberi erőforrások szakon – közel 17.000 hallgatót képez. Intézményünk 2016 januárja óta Budapesti Gazdasági Egyetem néven, alkalmazott tudományok egyetemeként folytatja oktatási és kutatási tevékenyégét. Három karunk Budapesten működik: a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK), a Külkereskedelmi Kar (KKK), valamint a Pénzügyi és Számviteli Kar (PSZK). Piaci elismertségünket élményalapú, gyakorlatorientált, a piaci igényekhez illesztett képzési struktúránknak köszönhetjük. Fenntarthatósági törekvéseink, nemzetköziesedési folyamataink és vállalkozásbarát szemléletünk pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a BGE Magyarország első számú üzleti képzést nyújtó egyetemévé vált.}

uni-bge.hu

1055 Budapest, Markó utca

Megközelítés: 29-31.

Intézményi székhely: 1055 Budapest, Markó utca

a29ydHZlc2kuZG9yaW5hQHVuaS1iZ2UuaHU=

MDYxMzAxMzQyNA==

https://hu-hu.facebook.com/unibge/

https://www.instagram.com/unibge/

https://www.youtube.com/user/BGFBudapest

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közép-Európa és Magyarország egyik vezető felsőoktatási intézménye, 1782-es alapításával az első olyan intézmény, amely egyetemi keretek között, egyetemi struktúrában folytatott mérnökképzést. Nyolc karával és több mint 24 000 hallgatójával Magyarország egyik legnagyobb egyeteme. Munkatársai tudományos és innovációs tevékenységének köszönhetően a műszaki és természettudományok, valamint a gazdaság- és társadalomtudományok szerteágazó területein születnek új kutatási eredmények.}

tudprog.bme.hu/kutej/2020/

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

a29ueXZ0YXIudGl0a2Fyc2FnQGJtZS5odQ==

A CEU (Közép-európai Egyetem) felsőoktatási intézmény, amely posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. A CEU Demokrácia Intézet kiemelten foglalkozik a társadalmi változások interdiszciplináris és összehasonlító kutatásával, a nyílt társadalmakba történő átmenet modelljeinek tanulmányozásával, valamint a nem nyugati fejlődési típust követő demokráciák elemzésével.}

ceu.edu/unit/ceu-democracy-institute

1051 Budapest, Nádor utca 13

ZGVtb2NyYWN5aW5zdGl0dXRlQGNldS5lZHU=

MzYxMzI3MzEzMg==

https://www.facebook.com/CEUDemInst/

Általános iskolai csillagászati szakkör vagyunk, a 2020/2021-es tanévtől már nemcsak a mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola minden diákjait, családtagjaikat illetve tanáraikat tudhatjuk a csapatunkban, hanem bővült a kör a nógrádsápi Fekete István Általános Iskola tanulóival, az ő hozzátartozóikkal és pedagógusaival.
Jelen spaciális helyzetben csak online, a facebook csoporton keresztül működve.}

facebook.com/groups/480724435762185/

,

Megközelítés: A program online kerül megrendezésre ( facebook közvetítáés ) NOVEMBER 27-ÉN, pénteken

Y3NpbGxhZ2FzemF0aXN6YWtrb3JAZ21haWwuY29t

MDYtMzAtNjM5NzcyOA==

https://www.facebook.com/groups/480724435762185/

https://www.instagram.com/coolstarzcsillagaszatiszakkor/?hl=hu&fbclid=IwAR1o-NXVBwkhnrPHcL5KRyn42WAlwrJzBQ8B9N2YNazN8TJB9-xWFH_tU6g

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria állandó és időszaki kiállítások, képző- és iparművészeti tárlatok, szakmai beszélgetések és különböző művészetpedagógiai foglalkozások szervezésével járul hozzá a 3 és 23 év közötti fiatalok művészeti neveléséhez.}

deak17galeria.hu/

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17., 1. emelet

ZGVhazE3Z2FsZXJpYUBnbWFpbC5jb20=

KzM2MTI2NjA0ODI=

https://www.facebook.com/deak17galeria

https://www.instagram.com/deak17galeria/

https://www.youtube.com/watch?v=3LRctPFpZqI&list=PLnBKvIRPZeEPjSW4LM0iLWUY2jH1yrN-I&index=19

A Dunaújvárosi Egyetem az alkalmazott tudományok egyetemeként dinamikus fejlődésének köszönhetően fejlett infrastruktúrával, korszerű laborparkkal, kutatási háttérrel és jelentős ipari potenciállal rendelkező környezetben működő felsőoktatási intézmény.
Partnernek tekintünk, sőt veled együtt építjük a karriered! Számos módon járulunk hozzá ahhoz, hogy hallgatóink sikeresek legyenek tanulmányi, szakmai és magánéletük terén is. Ezen tevékenységek egyike a személyes karrier tanácsadás és a hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása. A DUE partnerei magas színvonalú, elismert cégek, ahol biztos és sikeres karrier vár minden egyetemistát, hiszen partnereink biztosak az itt végzett hallgatók szakmai felkészültségében és profi munkavégzésükben.
Élj! Tanulj! Szórakozz!}

uniduna.hu

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca

Intézményi székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca

a29tbXVuaWthY2lvQHVuaWR1bmEuaHU=

https://www.facebook.com/DunaujvarosiEgyetemHivatalosOldala

https://www.instagram.com/dunaujvarosiegyetem/

https://www.tiktok.com/@dunaujvarosiegyetem

Az Edutus Egyetem egy fiatal, dinamikusan fejlődő, környezettudatosan működő egyetem.
Komplex szakkínálatával, nagyfokú gyakorlatorientáltságával, modern infrastruktúrájával és szemléletével, növekvő hallgatói létszámával, pezsgő diákéletével és professzionális oktatási, kutatás-fejlesztési, konzultációs szolgáltatásaival a felsőoktatás markáns szereplője. Gazdasági, műszaki képzések Budapesten, Tatabányán, Tatán, Sümegen, Bodrogkeresztúron és Székelyudvarhelyen.}

edutus.hu

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 2800

Intézményi székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 2800

bWFpbEBlZHV0dXMuaHU=

KzM2MzQ1MjA0MDA=

https://www.facebook.com/edutus.hu

http://www.instagram.com/_edutus_/

https://www.youtube.com/channel/UCU0PWcWgaGaMjL5LwBLBttA

Kutatóközpontunk fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák vizsgálata, beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot, valamint az elméleti evolúcióbiológiai kérdések magas színvonalú kutatása. Központunk elsősorban ökológiai kutatásoknak ad otthont, számos vizsgálatunk kapcsolódik a mező- és erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához. Emellett alapvető kutatások kezdődtek a különböző betegségek evolúciós hátteréről (darwini medicina),valamint intenzív vizsgálatok folynak a klímaváltozás hatására megjelenő új betegségek előrejelzésének és kontrolljának evolúciós vonatkozásairól.}

ecolres.hu

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

Intézményi székhely: ELKH ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

bWF6c2Eua2F0YWxpbkBlY29scmVzLmh1

KzM2MTI3OTMxMDA=

https://www.facebook.com/%C3%96kol%C3%B3giai-Kutat%C3%B3k%C3%B6zpont-2210867652360489/?ref=page_internal

Kutatóközpontunk fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák vizsgálata, beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot, valamint az elméleti evolúcióbiológiai kérdések magas színvonalú kutatása. Központunk elsősorban ökológiai kutatásoknak ad otthont, számos vizsgálatunk kapcsolódik a mező- és erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához. Emellett alapvető kutatások kezdődtek a különböző betegségek evolúciós hátteréről (darwini medicina), valamint intenzív vizsgálatok folynak a klímaváltozás hatására megjelenő új betegségek előrejelzésének és kontrolljának evolúciós vonatkozásairól.}

ecolres.hu

8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.

Intézményi székhely: ELKH ÖK Balatoni Limnológiai Intézet

bWF6c2Eua2F0YWxpbkBlY29scmVzLmh1

KzM2ODc0NDgyNDQ=

https://www.facebook.com/%C3%96kol%C3%B3giai-Kutat%C3%B3k%C3%B6zpont-2210867652360489

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Magyarország legrégebb óta folyamatosan működő, nemzetközileg is elismert, a felvételizők körében legnépszerűbb egyeteme. Minden évben ide jelentkezik és ide nyer felvételt a legtöbb felvételiző, itt tanít a legtöbb akadémikus és tudományos fokozattal rendelkező kutató az országban. Idén ősszel már a 386. tanév kezdődött meg. A HVG Diploma 2020 kiadványa szerint az ELTE a legjobb magyar egyetem, a Bölcsészettudományi Kara az ország legjobb kara, míg Természettudományi Kara a harmadik a listán. Az említett karokon túl még hat másikon folyik a színvonalas oktatás és kutatás, ezek: Állam- és Jogtudományi Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Kar. Az elmúlt években ELTE-s diploma szerezhető már Szombathelyen is, valamint az ELTE hamar népszerűvé váló Gazdálkodástudományi Intézetében is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a tehetségek találkozóhelye, itt tanultak és tanulnak a jövő elismert tudósai, szakemberei, művészei, sportolói és közéleti személyiségei.}

elte.hu

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Megközelítés: Ez az intézményi székhely címe, kérjük programjainkat kizárólag ONLINE keressék.

Intézményi székhely: Intézményi székhely

dHVkb21hbnlwb2xpdGlrYUByay5lbHRlLmh1

MDYzMDE0NDMxMjQ=

https://www.facebook.com/elte.megeri

https://www.instagram.com/elte_official/

https://www.youtube.com/user/ELTEfilm

Az Eszterházy Károly Egyetem az Észak-magyarországi régió önálló, többkarú és több campusú egyeteme, a magyar állami felsőoktatás meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye, mely három campuson (Eger, Jászberény, Sárospatak), öt karon piacképes képzéskínálattal, egyedi ösztöndíj-lehetőségekkel, családias hangulattal várja a hallgatókat. Az agrárképzés, a bölcsészettudományok, a pedagógusképzés, a gazdaság- és társadalomtudományok, a természettudományok, az informatika, a sporttudományok és a művészetek terén kínálunk képzéseket, de nagy hangsúlyt fektetünk a duális képzésekre is. 36 alapszakon, 14 mesterszakon, 9 felsőoktatási szakképzésen és 21 osztatlan képzésen érhetőek el szakjaink. Tanárképzésben 82 féle szakpár közül választhatnak a jelentkezők nappali és levelező tagozaton. A változó társadalmi igényekre érzékenyen reagálni képes korszerű és minőségi oktatásunk őrzi a régió felsőoktatásának évszázadokra visszanyúló hagyományait és annak kulturális örökségére alapoz.
Intézményünk múltja a 18. század közepéig nyúlik vissza: 1774-től a Líceumnak elnevezett épületkomplexumban elkezdődött a képzés. Az alapító gróf Eszterházy Károly püspök nevét 1989-ben vette fel az intézmény, 2016. július 1-jén pedig az egri püspök kétszázötven éves álma vált valóra: egyetemmé vált az egri főiskola.
A jelenleg 5 karral működő, közel 7000 hallgatóval és 250 főiskolai oktatóval rendelkező intézmény kötődik hagyományaihoz, ápolja szellemi örökségét, de figyelemmel fordul a társadalmi folyamatok felé is. A cél az, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével európai színvonalú, ugyanakkor a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó, értékes diplomákat adjon ki egyetemünk. Célunk továbbá a gazdag kínálatú, folyamatosan magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása, törekedve arra, hogy tanulmányaik befejezését követően hallgatóink biztos munkaerőpiaci kompetenciákkal rendelkezzenek, és kínálatunkban megjelenjen több külföldi felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított program is.}

uni-eszterhazy.hu

3300 Eger, Eszterházy tér 1

Intézményi székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 1

a29tbXVuaWthY2lvQHVuaS1lc3p0ZXJoYXp5Lmh1

KzM2MzY1MjA0MDA=

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének alapvető feladata a nemzeti és helyi hatóságokkal, az állampolgárokkal, a médiával, a civil- és szakmai szervezetekkel, valamint az uniós tagállamok és harmadik országok diplomáciai képviseleteivel való hivatalos kapcsolattartás és érdekképviselet.

Hasonlóan fontos a magyarországi politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok elemzése, és erről az Európai Bizottság brüsszeli központjának tájékoztatása. Ezzel összefüggésben a Képviselet készíti elő és szervezi az Európai Bizottság elnökének és tagjainak magyarországi tárgyalásait, látogatásait is.

Az Európa Pontban pont Európában érezheti magát minden korosztály. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának közös információs és kulturális központja hasznos információkkal, és számos izgalmas, minden esetben ingyenes európai témájú szakmai és kulturális programmal várja látogatóit az Európai Unió Házának földszintjén és galériáján.

Az Európa Pont programjai minden hónapban egy-egy fontos európai téma köré szerveződnek. Ezeket a témákat vitákon, beszélgetéseken, filmvetítéseken, kiállításokon, előadásokon, koncerteken keresztül mutatjuk be. Az Európa Pont szívesen ad otthont más, európai dimenzióval rendelkező, az Európai Unió alapértékeivel összhangban álló kezdeményezéseknek is.}

ec.europa.eu/hungary/home_hu

1024 Budapest, Lövőház utca 35.

Megközelítés: Millenáris Park

Intézményi székhely: Európa Pont

ZXVpbmZvQGV1Lmh1

MDYxMjA5OTczNw==

https://www.facebook.com/europapont

https://www.instagram.com/europai_bizottsag/

A Future Health Biobank az őssejttárolás egyik vezető intézete, az első minősített és akkreditált európai létesítmény, amely a különböző országok, így a magyar szakhatóságok által is referencia pontként tekintett Human Tissue Authority (HTA) akkreditációjával működik.}

fhbiobank.hu

1016 Budapest, Bérc utca 23

Intézményi székhely: 1016 Budapest, Bérc utca 23

aW5mb0BmaGJpb2JhbmsuaHU=

KzM2MjAyOTk5ODk3

www.facebook.com/FHBiobank

Egyetemünknek négy kara és két intézete van: Szegeden a Teológiai Kar, Szarvason a Pedagógiai Kar, Gyulán az Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Békéscsabán a Gazdasági Kar, Mezőtúron a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet. Karközi Intézetként működik Szegeden az Egészségnevelési és Sportintézet, ami küldetése részeként vizsgálja, és alkalmazza pedagógiai és sporttudományi képzéseiben a sportnak az egészségre nevelésre, az életmódra kifejtett szerepét, általában is a sport személyiségfejlesztő hatásának összetevőit. Két köznevelési intézményt tart fenn Egyetemünk: a szarvasi Gyakorló Óvoda és Általános Iskolát, továbbá a mezőgazdasági képzés bázisiskolájaként a Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot. Békési székhellyel egy felnőttképzési központ is működik, tevékenységével az Egyházmegyére kiterjedve.}

gfe.hu

5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.

Intézményi székhely: Gál Ferenc Egyetem

dGl0a2Fyc2FnLmdrQGdmZS5odQ==

MDY2Njg4NzE1MA==

A Gyógyszerésztudományi Kar 1979-ben alapította Gyógyszerhatástani Intézetét, mely jelenleg három kötelező tantárgyat, a gyógyszerhatástan és toxikológiát, a gyógyszeres terápiát, valamint a kórtani és klinikai alapismereteket oktatja a graduális gyógyszerészképzés keretében. Intézetünk emellett két választható tárgyat is meghirdet, ezek a preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogenetika valamint a klinikai labordiagnosztikai vizsgálatok. Részt veszeünk továbbá a szakgyógyszerész-képzésben és a gyógyszerészek továbbképzésében.}

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4

Megközelítés: M3-as metró

emFkb3IuZmVyZW5jQHBoYXJtYS5zZW1tZWx3ZWlzLXVuaXYuaHU=

A budapesti Iparművészeti Múzeumot a hasonló profilú londoni, bécsi és berlini intézmények létrejöttét követően, 1872-ben alapították.
A múzeum a kezdetektől fogva egyaránt gyűjti a magyar és egyetemes, a régi és kortárs iparművészeti alkotásokat. A mintegy 100.000 műtárgyból álló gyűjtemény valamennyi műfajban áttekintést nyújt az egyetemes és magyar iparművészet történetéről, a középkortól a 20. század első harmadáig, sőt napjainkig.
A múzeum gyűjteményei több forrásból származnak. A történeti gyűjtemény magját a Magyar Nemzeti Múzeumból áthelyezett egyetemes régiségek jelentették, míg a kortárs gyűjtést világkiállítási vásárlások (1873, Bécs; 1878, Párizs; 1889, Párizs) és neves cégek (Herendi Porcelánmanufaktúra, Zsolnay-gyár) ajándékai alapozták meg.
A fokozatosan gyarapodó gyűjteménynek önálló épületet emeltek, a mai múzeumépületet, amit 1896. október 25-én Ferenc József uralkodó jelenlétében adtak át, a millenniumi rendezvények záróakkordjaként.
A múzeum első két főigazgatója, Ráth György (1828–1905) és Radisics Jenő (1856–1917) elismertségének köszönhetően a múzeum kiterjedt és élénk nemzetközi és hazai kapcsolatokkal rendelkezett, mely a kollekciók gyarapodásának is nagy lendületet adott.
Radisics Jenő főigazgató érdeme, hogy megteremtette a szecessziós gyűjtemény alapjait, főként az 1900-as párizsi világkiállításon, valamint a múzeumban évente megrendezett karácsonyi tárlatokon vásárolt tárgyakkal. A történeti gyűjteményt is kitűnő alkotásokkal gyarapította.
1917-ben az intézmény élére Végh Gyula került, s ezt követően elsősorban a műgyűjtőkkel kialakult kapcsolat vált meghatározóvá. A Múzeumbarátok Egyesületének köszönhetően kitűnő tárgyakkal, gyűjteményegységekkel gyarapodott a múzeum.
1922-ben létrehozták az Országos Gyűjteményegyetemet, több közgyűjtemény érdekeinek hatékonyabb, közös képviselete céljából. 1934–1948 között az Iparművészeti Múzeum egy időre elveszítette intézményi önállóságát, és a Magyar Nemzeti Múzeum egyik, ún. iparművészeti tárakánt működött.
Az 1940-es évek végétől egészen az 1960-as évek elejéig hihetetlen mérvű műtárgy-gyarapodásnak lehetünk tanúi. A Veszélyeztetett Magángyűjtemények Miniszteri Bizottsága közreműködésével kastélyokból, palotákból a múzeumokba kerültek a még megmenthető, megmaradt műtárgyak. A fordulat évét (1948) követően több, addig önálló gyűjteményt újjászervezés, racionalizálás címén felszámoltak (Ráth Múzeum, gróf Zichy- és gróf Vigyázó-gyűjtemény); ezek anyaga különböző közgyűjteményekben, így az Iparművészeti Múzeumban nagyrészt megmaradt.
1948–49-ben az intézménybe két nagyszabású, hézagpótló kollekció került: Fettick Ottó több mint ötezer műtárgya s Wartha Vince vegyészprofesszor, Zsolnay Vilmos munkatársának kerámiagyűjteménye. A Kiscelli Múzeum 1961-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros kollekcióját adta át az Iparművészeti Múzeumnak .
A 20. század második felétől elsősorban magyar történeti vonatkozású és egyre inkább modern, korabeli tárgyak kerültek a gyűjteménybe. Ma is a kortárs magyar alkotások gyűjtése jelenti a gyarapodás fő irányát.}

imm.hu

1068 Budapest, Városligeti fasor 12

Intézményi székhely: Ráth György-villa

aW5mb0BpbW0uaHU=

https://www.facebook.com/ArsDecorativa

https://www.instagram.com/iparmuveszeti/

https://www.youtube.com/channel/UCNN4fKUQ4OxUWCBYQoJKcqQ

Az it-tanfolyam.hu oktatói csapata szoftverfejlesztéshez/programozáshoz és adatbázis-kezeléshez kötődő - kezdő és haladó szintű - Java eszközökre építő tanfolyamokat kínál a motivált érdeklődőknek.}

it-tanfolyam.hu

Megközelítés: online élő közvetítésre kerül sor

aW5mb0BpdC10YW5mb2x5YW0uaHU=

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Egyetemünk legnagyobb, ma Magyarország második legnagyobb bölcsészettudományi, és az ország egyetemeinek összes kara közül a harmadik legismertebb és legnépszerűbb fakultása. Köszönhető ez a széles körű és magas színvonalú, elkötelezett oktatói és kutatói munkának, a nyílt és őszinte légkörnek, amely az oktatók között, illetve az oktatók és hallgatók között alakult ki az évek során. A Kar nyolc, különböző tudományterületet képviselő intézetében különösen nagy hangsúlyt helyezünk a magyar és a nemzetközi protestantizmus szellemi és erkölcsi hagyományainak, a keresztyénség kulturális értékeinek ápolására, és az egyes tudományágak e hagyományokra épülő, a jelen szerteágazó tudományos irányzatait és kihívásait is figyelemmel kísérő művelésére és oktatására.
A BA- és MA-képzés, valamint az osztatlan tanárképzés mellett szakirányú és pedagógus-továbbképzést is folytatunk. A tudományos utánpótlást a Történelemtudományi Doktori Iskola biztosítja. Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően részt veszünk európai képzési programokban, hallgatóink számos neves külföldi egyetemen gyarapíthatják tudásukat.}

btk.kre.hu/

1088 Budapest, Reviczky utca 4-6.

Megközelítés:

Intézményi székhely: Károli Gáspár Református Egyetem, BTK

dG90aC5kb3JhQGtyZS5odQ==

Az Intézetet 1952-ben alapították azzal a céllal, hogy az orvosbiológia terén folytasson magas színvonalú kutatómunkát. Az utóbbi 15 évben Magyarország idegtudományi központjává fejlődött, és ma már Közép-Európa vezető idegtudományi kutatóintézeteként tartják számon.
2000-ben az Európai Bizottság független szakértőinek döntése alapján 3 évre elnyerte a "Center of Excellence" címet. 2004 őszén az Intézet a Nemzetközi Agykutató Szervezet (IBRO) átvilágító bizottságától kiemelkedően jó értékelést kapott. A jelentés szerint: "a KOKI sikeresen illeszkedett be a nemzetközi idegtudományi szintérbe, amivel nemcsak a magyar idegtudomány magas elismertségéhez járult hozzá, hanem ahhoz is, hogy Magyarország központi szerepet töltsön be a világ idegtudományában".}

koki.hu

1083 Budapest, Szigony u. 43.

Intézményi székhely: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

a2l0dGVsLmFnbmVzQGtva2kuaHU=

Szervezetünk munkássága a hagyományos (klasszikus) ismeretterjesztő tevékenységünkön és a tehetséggondozás pillérein áll.}

titszeged.hu/

6720 Szeged, Kárász u. 11.

Intézményi székhely: Szeged, Kárász u. 11.

aW5mb0B0aXRzemVnZWQuaHU=

MDY2MjQyNjczMw==

Kodolányi János Egyetem, a Docler Holding tagja

A hazai magán-felsőoktatásban úttörő szerepet betöltő budapesti, székesfehérvári és orosházi kampusszal rendelkező egyetem a 2021/22-es tanévben ünnepli fennállásának 30. jubileumát. A való életre épülő, egyedi oktatási modelljét (PIQ & Lead) a legmagasabb szintű hazai és nemzetközi szakmai díjakkal méltatták. Az intézmény kiemelt küldetése, hogy diákjai számára céges projektekben adjon tapasztalati tudást, ezáltal már friss diplomásként, de nem pályakezdőként könnyedén el tudjanak helyezkedni. A Kodolányin széles képzési palettából válogathatnak a hallgatók, és a piaci igényekhez igazított képzési lehetőségekkel várják a felnőttként tanulni vágyókat is. Barátságos, befogadó légkörben, személyre szabott mentorprogrammal segítik tanulóik kiteljesedését itthon is nemzetközi környezetben. A világ 33 országában lévő több mint 170 partnerségen keresztül pedig elérhető nemzetközi pályázatokat kínálnak a diákok számára.

#EgyüttValóraVáltjuk!
http://www.kodolanyi.hu/
https://www.facebook.com/kodolanyi
https://www.instagram.com/kodolanyiegyetem

Címek:

Budapest, Frangepán utca 50-56., 1139

Székesfehérvár, Fürdő u. 1., 8000

Orosháza, Gyopárosi út 3.F., 5900}

kodolanyi.hu

1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Intézményi székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 50

ZmVsdmV0ZWxpQGtvZG9sYW55aS5odQ==

KzM2NzI1MDM2MDA=

https://www.facebook.com/kodolanyi

A Lechner Tudásközpont a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi, ingatlan-nyilvántartási és térinformatikai szakmai háttérintézménye, küldetése az épített környezethez és téradatokhoz kapcsolódó széles körű közszolgáltatásainak digitalizációja és társadalmasítása. Tevékenysége a távérzékelés, a térségi tervezés, az intelligens városi szolgáltatások területeire, valamint földmérési , földmegfigyelési és térképészeti feladatokra is kiterjed, kiemelt feladatai közé tartozik a Dokumentációs Központ működtetése és az e-közigazgatást támogató informatikai szolgáltatások üzemeltetése. Közvetítő szerepet tölt be az építész- és a társszakterületek, valamint a szélesebb körű nyilvánosság között, szolgáltatásai szakmai és lakossági felhasználókat egyaránt elérnek.}

lechnerkozpont.hu

1111 Budapest, Budafoki út 59.

aW5mb0BsZWNobmVya296cG9udC5odQ==

https://www.facebook.com/lechnertudaskozpont

https://www.instagram.com/lechner_tudaskozpont

https://www.youtube.com/channel/UC0Nz-6g4Ulv7F1RGSWe452g

A Logiscool 2014-ben Magyarországon alakult, kifejezetten azzal a céllal, hogy a programozást, a digitális írástudás elsajátítását új, kreatív módon elérhetővé tegye a 6-18 éves diákok számára. Innovatív oktatási módszerével elsőként jelent meg a piacon. Az azonnali sikerélményt kínáló tanulási folyamat során a gyerekek szinte észrevétlenül sajátítják el a logikus, algoritmikus gondolkodást, illetve a programozás legfontosabb alapelveit. Hazánkban közel 40 iskola működik, de rengetegen érdeklődnek a Logiscool által kitalált és évek óta sikeresen működő modell iránt. A márka világszerte már 16 országban van jelen.}

logiscool.com

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. C épület 8. emelet

Intézményi székhely: Logiscool Kft

dmlrdG9yaWEudGFudGljc0Bsb2dpc2Nvb2wuY29t

https://www.facebook.com/hello.logiscool

https://www.instagram.com/logiscool.hungary/

A Logiscool 2014-ben Magyarországon alakult, kifejezetten azzal a céllal, hogy a programozást, a digitális írástudás elsajátítását új, kreatív módon elérhetővé tegye a 7-18 éves diákok számára. Innovatív oktatási módszerünkkel és franchise-rendszerünkkel elsőként jelentünk meg a piacon. Az azonnali sikerélményt kínáló tanulási folyamat során a gyerekek szinte észrevétlenül sajátítják el a logikus, algoritmikus gondolkodást, illetve a programozás legfontosabb alapelveit.}

logiscool.com/hu/school/buda

1024 Budapest, Retek utca 26.

Intézményi székhely: 1024 Budapest, Retek utca 1024

aGVsbG8uYnVkYUBsb2dpc2Nvb2wuY29t

MDYzMDUwOTc1ODY=

https://www.facebook.com/Logiscool.Buda

https://www.instagram.com/logiscool.buda/

3 500 000 műtárgy, 402 000 év leletkincsének őrzője, 1000 év történelme, Magyarország első múzeuma – ez a Magyar Nemzeti Múzeum. Széchenyi Ferenc gróf, az ország egyik legtekintélyesebb főura 1802-ben könyv-, térkép- és éremgyűjteményét felajánlotta „drága hazájának” és a „közhaszonnak”. A következő években ebből az adományból fejlődött ki – Habsburg József főherceg nádor és az országgyűlés pártfogásával – a Magyar Nemzeti Múzeum. Székhelyét, Magyarország egyik legszebb klasszicista épületét 1837-ben Pollack Mihály tervei alapján kezdték el építeni. 1846-ban már kiállításokat rendeztek falai között. 1848. március 15-én pedig lépcsőjéről hirdette ki a forradalmi ifjúság azokat a szabadságeszményeket, amelyeken Magyarország állami élete máig alapszik. A Magyar Nemzeti Múzeum feladata, hogy tudományos módszerekkel gyűjtse, megőrizze és bemutassa a Kárpát-medence tájai és lakói, továbbá a magyar nemzet történetére vonatkozó emlékeket az őskortól napjainkig.}

mnm.hu

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Intézményi székhely: Magyar Nemzeti Múzeum

dHZlcmd5YWsua2xhdWRpYUBobm0uaHU=

A Múzeum névadója „Matrica” (ejtsd: mátrika), a római korban Százhalombatta területén elhelyezkedő település. A hajdani kúriaépületben kialakított intézmény helytörténeti múzeum, a történelmet a helyben talált tárgyak mutatják be. Az állandó kiállítás egyetlen osztatlan térben kalauzolja végig a látogatókat a jégkorszaktól egészen a XIX. századig.}

matricamuzeum.hu/

2440 Százhalombatta, Urbárium

Intézményi székhely: 2440 Százhalombatta, Urbárium

aW5mb0BtYXRyaWNhbXV6ZXVtLmh1

KzM2MjMzNTQ1OTE=

https://www.facebook.com/matricamuzeum

A Mediso Medical Imaging Systems Kft. humán diagnosztikában és pre-klinikai kutatásokban
használt képalkotó rendszerek (SPECT, CT, PET, MRI) fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.
A cég 100% magyar tulajdonban lévő, több mint 30 éves múltra visszatekintő vállalat.

250 Kolléga dolgozik együtt a budapesti telephelyen, ahol a Kutatás-Fejlesztésben dolgozó
szoftverfejlesztők, gépészmérnökök, fizikusok, villamosmérnökök mellett a Gyártásban
tevékenykedő szakemberek együttes csapatmunkájából jön létre minden egyes termék.
Ezek az orvosi képalkotó nagyberendezések a világ számos pontján bizonyítanak nap, mint
nap, ahol Kutatók és Orvosok százai igyekeznek hatékonyabbá tenni a mindennapi gyógyítást, illetve
megalkotni az orvostechnológiai kutatások jövőjét.}

mediso.com

1037 Budapest, Laborc utca 3.

YWduZXMudWdyb2N6a3lAbWVkaXNvLmNvbQ==

KzM2MzA1MDk1MzM2

https://www.facebook.com/MedisoHungary

https://www.linkedin.com/company/mediso-medical-imaging-systems/

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2012 márciusában kezdte meg az autógyártást Kecskeméten. Az elmúlt évek sikerei igazolták az akkori döntést: a kecskeméti Mercedes-Benz gyár Magyarország meghatározó vállalkozása és munkaadója lett. Három világszerte sikeres Mercedes-Benz modell készül a hazai gyárban. Az első Magyarországon is gyártott termék kezdetben a B-osztály volt. Az A-osztály gyártását 2018 tavaszán kezdte meg a vállalat, és ugyanebben az évben kifutott a termékpalettáról a B-osztály. Külön büszkeség, hogy a CLA és CLA Shooting Brake modellek kizárólag Kecskeméten készülnek az egész világ számára – a csúcsteljesítményt nyújtó AMG Performance, illetve az akár közel 80 kilométeres tisztán elektromos hatótávra képes plugin-hibrid verziókat is beleértve. A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában az autógyártás folyamatának teljes láncolata megvalósul: a présüzemtől kezdve a karosszériaüzemen és felületkezelő üzemen keresztül egészen az összeszerelő üzemig. A Mercedes-Benz gyár kiemelt figyelmet fordít Kecskemét és a dél-alföldi régió fejlődésének támogatására. Szponzorációs valamint jótékonysági (CSR) aktivitásaink során nagy hangsúlyt kap a jövő generációinak, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak a segítése, támogatása az oktatás, sport, kultúra és szociális ügyek területén.}

gyar.mercedes-benz.hu/index.php/hu/karrier

, Mercedes út 1.

Megközelítés:

a29tbXVuaWthY2lvQGRhaW1sZXIuY29t

https://www.facebook.com/MercedesBenzKecskemet

https://www.instagram.com/mercedesbenzgyarkecskemet/

https://www.linkedin.com/company/mercedes-benz-gyar-kecskemet?trk=public_post_share-update_actor-text

Felsőoktatási intézmény}

uni-miskolc.hu

3515 Miskolc, Egyetemváros

Megközelítés:

Intézményi székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros

cmVrcmhAdW5pLW1pc2tvbGMuaHU=

https://www.facebook.com/unimiskolc

https://www.instagram.com/miskolci_egyetem/

https://twitter.com/unimiskolc

Az MMA MMKI legfőbb célkitűzése, hogy társadalmi vonatkozásaiban vizsgálja a különféle művészeti ágakat, valamint azok elméleti összefüggéseit. Kutatómunkánk eredményeiről rendezvényeinken és kiadványainkon keresztül tájékozódhat.}

mma-mmki.hu

1121 Budapest, Budakeszi út 38.

Intézményi székhely: Hild-villa, az MMA MMKI székháza

cmVuZGV6dmVueUBtbWEtbW1raS5odQ==

KzM2IDc1IDUwNSAwNTk=

https://www.instagram.com/mma_mmki/

A Morgan Stanley Budapestnél globális anyacégünk jövőjét építjük, és a helyi közösség fejlődéséhez is hozzájárulunk. Csapatunk számos területen, többek között a technológia, a matematikai modellezés, a pénzügy, a kockázatkezelés, az üzemeltetés, valamint az adatok és elemzés területén dolgozik.}

morganstanley.hu

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Megközelítés: Az események virtuálisan zajlanak.

dHVuZGUuYmlyb0Btb3JnYW5zdGFubGV5LmNvbQ==

https://www.facebook.com/morganstanley

https://www.linkedin.com/company/morgan-stanley/life/aae812b0-2f2f-4ba4-84af-1924f6dbab75/

A Bakonyi Természettudományi Múzeum 1972-ben, hazánk egyetlen vidéki természettudományi szakmúzeumaként jött létre Zircen. Első húsz évében a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kötelékébe tartozott, majd 20 év önállóság után, 2013-ban a Magyar Természettudományi Múzeum tagintézménye lett. Feladata a Bakony hegység természettudományos kutatása (földtan, őslénytan, növény- és állattan), a gyűjtött anyag őrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása, a tudományos eredmények közzé tétele. Gyűjtőterülete a természetföldrajzi értelemben vett Bakony-vidék, így gyűjtéseit 5 megye területén végzi.}

bakonymuzeum.nhmus.hu

8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

Megközelítés:

Intézményi székhely: MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma

YnRtemlyY0BuaG11cy5odQ==

KzM2ODg1NzUzMDA=

https://www.facebook.com/bakonyitermeszettudomanyimuzeum.zirc

A Műcsarnok – a kortárs képzőművészet reprezentatív kiállítási intézménye – hivatása szerint a magyar és nemzetközi művészeti törekvések nyitott, sokszínű bemutatóhelye. A több mint 2500 négyzetméteres kiállítótéren kívül előadóterem, szakkönyvtár, ajándék- és könyvesbolt valamint kávézó várja a vendégeket. Az intézmény kiállításaival, igényes kiadványaival, művészetpedagógiai foglalkozásaival a széles értelemben vett vizuális kultúra megújuló hagyományait és friss értékeit közvetíti minden korosztálynak, az érdeklődő közönség tág körének. A Műcsarnok rendszeres bemutatkozási lehetőséget nyújt a társművészetek neves képviselőinek. Számos rendezvényével, különleges tárlatvezetéseivel, színházi és zenés programjaival, tudományos konferenciáival a főváros egyik meghatározó kulturális központja.}

mucsarnok.hu

1146 Budapest, Dózsa út 37.(Hősök tere)

Megközelítés: https://www.google.hu/maps/place/M%C5%B1csarnok/@47.5140496,19.078653,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe526256623d8ee8!8m2!3d47.5140496!4d19.078653

Intézményi székhely: Műcsarnok, kiállítótermek

bXVjc2Fybm9rQG11Y3Nhcm5vay5odQ==

KzM2MTQ2MDcwMDA=

https://www.facebook.com/Mucsarnok

https://www.instagram.com/mucsarnok/

https://www.youtube.com/user/mucsarnok, https://soundcloud.com/mucsarnok,

A Mezőgazdasági Biotechnológia Kutatóintézet (MBK) a NAIK legtöbb kutatót foglalkoztató intézete. Fő feladata a magas színvonalú alap- és alkalmazott kutatás a növénynemesítés és állattenyésztés, valamint a korszerű biotechnológiai és genomikai eljárások területén. Az MBK-ban folyó kutatások célja olyan eredmények elérése és szolgáltatások biztosítása a növény-, állat- és mikrobiális biotechnológia területén, melyek a fenntartható fejlődés, a minőség és a fogyasztó-orientált élelmiszertermelés igényeinek figyelembe vételével, hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság versenyképességének növeléséhez.}

abc.naik.hu

2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

aG9ydmF0aC5iZWF0cml4QGFiYy5uYWlrLmh1

KzM2IDMwIDkwMSAzNDcz

A NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály (ZÖKO) közhasznú kutatási tevékenységet folytat, amelynek megvalósítása során társintézményekkel, egyetemekkel és más szakmai partnerekkel működik együtt.}

zoko.naik.hu/

6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.

Intézményi székhely: NAIK ZÖKO Központi épület

aW5mb0BuYWlrLnpva28uaHU=

KzM2Nzg0NjEwNTU=

Ritkán fantáziálnak a lányok arról, hogy informatikusok, fizikusok vagy űrkutatók legyenek, pedig érdemes nagyot álmodni, ugye?
Ebben segít a NaTE: tele van a világ lehengerlő női történetekkel, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezeket megmutassuk a következő generációnak.
A tudomány, a technológia, a matematika és a mérnöki pálya végtelenül szép és izgalmas – szeretnénk elérni, hogy az ebben rejlő óriási lehetőséget a fiatal lányok is észrevegyék.}

nokatud.hu

1114 Budapest, Bartók Béla út 33.

Megközelítés:

aGVsbG9Abm9rYXR1ZC5odQ==

https://www.facebook.com/NokaTudomanyban/

https://www.instagram.com/lanyoknapja/

https://www.youtube.com/channel/UC3zmq3iYWUoVjMUvWnRZCHA

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az Agrárminisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen.}

portal.nebih.gov.hu/

1095 Budapest, Mester u.81.

Intézményi székhely: NÉBIH ÉLI

ZWxpQG5lYmloLmdvdi5odQ==

KzM2MTQ1NjMwMTA=

http://www.facebook.com/nebih.hu

Egyetemünket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény hívta életre, működése 2012. január 1-jén indult el azzal a céllal, hogy szakembereket képezzen a hazai és nemzetközi közigazgatási szféra, a Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek számára.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara integrációjával létrejött intézmény 2015-ben önálló kart alapított, amely a nemzetközi és európai tanulmányokra fókuszál, 2017-ben pedig a bajai Eötvös József Főiskola vízügyi képzései átvételével létrejött a Víztudományi Kar. Jelenleg négy karral, négy doktori iskolával és hazánk egyik legmodernebb és legszebb egyetemi campusával büszkélkedhetünk. 2014 márciusában nyitotta meg kapuit a teljes műemléki rekonstrukcióval felújított történelmi Ludovika Főépület. Az egyetemi polgárok 2017 szeptemberében vehették birtokba a 3955 fő egyidejű befogadására alkalmas, szemináriumi termekkel, nagyelőadókkal, laborokkal és olvasóteremmel rendelkező Oktatási Központot, valamint a Rendészeti Oktatási Épületet és Kollégiumot. Hallgatóink rendelkezésére áll a 2017-ben Építőipari Nívódíjat nyert Orczy úti kollégium, a sportcsarnokkal, uszodával, lövészklubbal és sportparkkal rendelkező Ludovika Aréna, továbbá a Ludovika Huszár Lovarda, amely alkalmassá teszi az NKE-t arra, hogy a régi ludovikás múltra visszatekintő lovas hagyományt integrálja az egyetemi oktatásba, nevelésbe.
Az egyedülállóan modern egyetemi infrastruktúra megfelelő alapot nyújt az oktatás magas színvonalának garantálásához, az universitas közösség erősítéséhez, lépést tartva a 21. század dinamikus oktatástechnikai fejlődésével, valamint az élen járó nyugati egyetemek infrastrukturális adottságaival. Ezen feltételek között hivatásunk és egyben kötelességünk is korszerű ismeretekkel, a legmagasabb szintű szakmai tudásanyaggal rendelkező, önálló döntéshozatalra képes, szellemileg és fizikailag egyaránt felkészült szakemberek képzése alap-, mester- és doktori szinten, akik nem csupán a munkaerőpiacon való helytállásra vannak felkészítve, hanem a közszolgálat „szolgálatként” való felfogása jegyében, a közjó érdekében hasznosítják a megszerzett tudásukat. Hiszem, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem minőségi indikátorainak folyamatos fejlesztésével, a több mint két évszázadra visszanyúló hagyományokon nyugvó – emlékezve az 1808-ban alapított Ludovika Akadémiára – intézményi kultúra ápolásával olyan, az oktatás és kutatás területének szakmai színvonalán alapuló közszolgálati elitképzés valósítható meg az egyetem valamennyi kara esetében, amely a közszolgálat iránt elkötelezettek méltó „alma matere” lehet.
A közigazgatás, a diplomácia, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya, valamint a vízügyi szakemberek az államszervezet alapvető feladatait látják el, így egyetemünk az alap-, mester-, és továbbképzéseivel, valamint doktori programjaival és kutatásaival markáns szerepet vállal a jó állam és a jó kormányzás eszméinek gyakorlatba való átültetésében, különös tekintettel arra, hogy intézményünk kiemelt stratégiai partnereit a magyar állam szervei jelentik. Fontos kiemelni, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víziója és egyben fejlesztési-stratégiai célja, hogy „az együttműködés egyetemeként (university of cooperation)”, a társadalmi igények, a nemzetstratégiai-kormányzati célok és az egyetemi autonómia közötti hatékony együttműködés modelljeként töltse be szerepét a felsőoktatás hazai és nemzetközi palettáján.
A közszolgálati továbbképzési rendszer felépítésében, a közigazgatási vizsgarendszerek működtetésében eddig elért sikereink magukért beszélnek: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Magyarország legnagyobb felnőttképzési e-learning rendszerét sikerült felépíteni, az évente szervezett közel 300 ezer továbbképzés meghatározó befolyást gyakorol a közszolgálat minőségére.
Az oktatás mellett a kutatásra is kiemelt figyelmet fordítunk, a karokon és intézeteinkben folyó kutatómunka mellett egyetemünkön speciális, tematikus kutatóközpontok működnek szakmailag elismert és tapasztalt oktatók, szakértők vezetésével. Hallgatóink a tehetséggondozás keretében hét szakkollégium közül választhatnak. A tudományt művelni szándékozó, elkötelezett kutatók számára lehetőség nyílik doktori fokozatszerzésre, hiszen egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására. Az NKE a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok területein rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. 2018-ban intézményünk nemzetközi akkreditációt is szerzett, miután részt vett az Európai Egyetemek Szövetsége Intézményértékelési Programjában (EUA IEP).}

uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Intézményi székhely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

bmtlQHVuaS1ua2UuaHU=

KzM2MTQzMjkwMDA=

https://www.facebook.com/uni.nke/

https://www.instagram.com/uni.nke/

https://twitter.com/uni_nke

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a magyar nemzetpolitika tudományos műhelye. Alapítása óta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. keretében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának háttérintézményeként működik. Tevékenységi köre három nagyobb csoportra osztható: a tudás megszerzése és összegzése (kutatás, elemzések, háttéranyagok), a tudás megjelenítése (publikációk, rendezvények), valamint a tudás átadása (oktatás). Kiemelt feladatai közé tartozik a nemzetpolitikai vonatkozású kutatások kezdeményezése és összehangolása, továbbá a megszerzett és összegzett tudás megjelenítése, minél szélesebb körben történő terjesztése. Ennek érdekében folyamatosan kezdeményez, szervez és bonyolít le konferenciákat, szemináriumokat és egyéb – a nemzetpolitika és a kisebbségkutatás témaköreit érintő – rendezvényeket. Mindemellett a hazai és nemzetközi tudományos porondon való részvétel érdekében több saját és szerkesztett kiadványt is megjelentet. 2016-ban Kisebbségi szemle néven önálló, negyedévente megjelenő magyar nyelvű folyóiratot indított, 2017-ben pedig egy saját angol nyelvű évkönyvet Hungarian Journal of Minority Studies címen.}

bgazrt.hu/nemzetpolitikai-kutatointezet/

1016 Budapest, Gellérthegy utca 1016

Intézményi székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 1016

bnBraUBiZ2F6cnQuaHU=

MzYxNzU5NjU5MA==

https://www.facebook.com/NemzetpolitikaiKutatointezet

A kecskeméti Neumann János Egyetem 3 Karral rendelkezik; GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Gazdaságtudományi Kar, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar. A Neumann János Egyetem alkalmazott tudományok egyetemeként emberközpontú, egész életen át tartó kötődést és tanulást biztosító intézmény, amely hazai és nemzetközi versenyképességét a legkorszerűbb eszközök és módszerek alkalmazására építi, harmonikusan együtt él társadalmi és gazdasági környezetével.}

uni-neumann.hu

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Intézményi székhely: https://www.youtube.com/channel/UCPmFq4cHmy_0kr6KLCCmyQA?view_as=subscriber

aHN6a0B1bmktbmV1bWFubi5odQ==

KzM2NzY1MDE5NzA=

https://www.facebook.com/neumann.egyetem

A genetikai tudományok egyre gyorsuló fejlődése új korszakot nyitott az orvostudomány számos területén.Napjainkban egyre pontosabban és egyedileg tudjuk meghatározni egyes betegségek kockázatát és a különböző molekuláris diagnosztikai szűrővizsgálatok segítenek abban, hogy prognosztizáljuk és megelőzzük, vagy korai stádiumban felismerjük a genetikai eredetű kórfolyamatok kialakulását.
Az emberi genom ismeretén alapuló orvoslással pedig megvalósulhat a személyre szabott medicina. A New Era Genetics célja ennek elősegítése a genetikai vizsgálatok egyre szélesedő körének biztosításával.}

neweragenetics.hu

1016 Budapest, Bérc utca 1016

Intézményi székhely: 1016 Budapest, Bérc utca 1016

aW5mb0BuZXdlcmFnZW5ldGljcy5odQ==

MDYyMDUxODE4MTA=

Világunkat összekötő technológiákat alkotunk

A Nokia az összekapcsolt világunk ütőerét alkotó technológiák újításában élenjáró globális vállalat. A Nokia Bell Labs kutatási-fejlesztési részlegének támogatását élvezve az iparág legszélesebb és legteljesebb termék-, szolgáltatás- és licencválasztékát kínáljuk ügyfeleink részére, akik között szolgáltatócégek, kormányzatok, nagyvállalatok és fogyasztók is megtalálhatók. Az 5G és az „Internet of Things” technológiák használatát lehetővé tévő infrastruktúráktól kezdve a virtuális valóságot és a digitális egészségmegőrzést támogató újszerű alkalmazásokig a technológia jövőjét formálva alakítjuk át az emberek élményét.}

nokia.com/hu_hu/

1083 Budapest, Bókay J. utca 36-42.

Megközelítés:

Intézményi székhely: Online

aHVuZ2FyeS5jb21tdW5pY2F0aW9uc0Bub2tpYS5jb20=

https://www.facebook.com/nokiahungary/

https://www.instagram.com/nokia/

https://www.youtube.com/user/nokia

Az Óbudai Egyetem a felsőoktatási piac aktív szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújt, emberközpontú, egész életen át történő kötődést és tanulást biztosít a műszaki, az informatikai, a természettudományi, a gazdaságtudományok, és a pedagógusképzés területen. Programjában felsőoktatási szakképzés, alap-, mester és doktori képzés, valamint ezek mellett szakirányú továbbképzés szerepel nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatási formában.}

uni-obuda.hu

1034 Budapest, Bécsi út 1034

Intézményi székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 1034

c2FqdG9AdW5pLW9idWRhLmh1

KzM2MTY2NjU3OTc=

https://hu-hu.facebook.com/ObudaiEgyetem/

https://www.instagram.com/obudaiegyetem

https://www.youtube.com/user/uniobuda

In a surprisingly large part, our reality consists of calculable problems. Should I buy or rent? What's my ideal calorie intake? Can I afford to take this loan? How many lemonades do I need to sell in order to break even? Often times we don't solve these problems, because we lack knowledge, skills, time or willingness to calculate. And then we make bad, uninformed decisions.

Omni Calculator is here to change all that - we are working on a technology that will turn every* calculation-based problem trivial to solve for anyone.}

omnicalculator.com/

3112

YWx2YXJvZGllemdsZXpwYXJkb0BnbWFpbC5jb20=

https://www.facebook.com/OmniCalculator/

https://www.instagram.com/omnicalculator/

https://twitter.com/OmniCalculator

Több mint hét évtizedes kiemelkedő tevékenységének köszönhetően a Pannon Egyetemet napjainkban már a magyar felsőoktatás meghatározó, elismert intézményeként tartják számon. A közép-dunántúli régió vezető egyetemeként a minőségi oktatást képviseli a térség gazdasági-, társadalmi- és kulturális szempontból legfontosabb városaiban, azaz Veszprémben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Kőszegen. Az oktatás mellett kimagasló az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége is, melyet hazai és nemzetközi viszonylatban is meghatározó vállalati szereplőkkel közösen végez.

Joggal mondhatjuk, hogy a Pannon Egyetem a tudás mellett érvel, hiszen tudományt ápol és teremt, kultúrát őriz és közvetít, minőséget formál és egyetemet épít, új perspektívát kínál oktatói, kutatói, hallgatói és a tágabb értelemben vett szakmai közösség számára a régióban, Magyarországon és Európában egyaránt.

A Kutatók éjszakája programsorozathoz kapcsolódva ismét kinyitja a tudományos világ kapuit a Pannon Egyetem, amely az általa képviselt tudományterületek mindegyikén (gazdaságtudományi-, mérnöki-, informatikai-, bölcsészet- és társadalomtudomány) változatos, érdekes, látványos előadásokat, bemutatókat kínál minden korosztály számára.

A jelen helyzetre való tekintettel az idei évben a programokon csak online vehetnek részt az érdeklődők, de az intézmény igyekszik a lehető legteljesebb tudományos-fantasztikus élményt biztosítani a virtuális térben is.}

uni-pannon.hu/

8200 Veszprém, Egyetem utca

Megközelítés: Az aktuális helyzetre való tekintettel kizárólag online programokat tartunk

Intézményi székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca

cHJAdW5pLXBhbm5vbi5odQ==

KzM2ODg2MjQwMDA=

https://www.facebook.com/UniPannon

https://www.instagram.com/pannon_egyetem/

https://www.youtube.com/user/EgyetemTV

A Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005-ben jött létre, célja a nyugat-dunántúli térség ipari és gazdasági fejlődésének elősegítése. Fontos számára a nyugat-dunántúli térség kutatás-fejlesztésének támogatása, a műszaki képzés erősítése és a műszaki szakmák népszerűsítése. Programjain műszaki hallgatók, fiatal kutatók és a műszaki szakmák iránt érdeklődő általános és középiskolás diákok is részt vehetnek. Az alapítvány a Technológiai Centrum létrejöttével megerősítette a nyugat-dunántúli térség K+F és innovációs tevékenységét, ezen kívül mérési és műszaki szolgáltatásokat egyaránt kínál. A Kutatók éjszakája kezdeményezésen a kezdetektől nagy sikerrel vesz részt, programjait hatalmas érdeklődés övezi. Az érdeklődők 2020-ban fizikai, kémiai, gépészeti mérési újdonságokat fedezhetnek fel, illetve érdekes innovációs és műszaki feladatok során kalandozhatnak a fiatal kutatók jövőjének útvesztőjében.}

pfa.org.hu

8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 3.

Intézményi székhely: ZalaZone Kutatási és Technológiai Központ

cGZhQHBmYS5vcmcuaHU=

KzM2OTIzMjQ0NTM=

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara az informatikát és az élettudományokat egyedülállóan ötvöző oktatási és kutatási központ, ahol a jövő tudományterületeinek és iparágainak mérnökeit képezzük. Újszerű, mély, multidiszciplináris alapképzést, valamint az információtechnika és bionika hatékony alkalmazását is igénylő elméleti képzést biztosítunk a hallgatóink számára. Az időt álló elméleti alapokon nyugvó, a legújabb technológiákat is bemutató szaktárgyi oktatás, valamint a készségszintű ismereteket adó gyakorlati képzés segíti hallgatóinkat a tanult ismeretek mély megértésében és elsajátításában, hogy hosszú távon is sikeresek lehessenek a XXI. században.}

itk.ppke.hu

1083 Budapest, Práter u. 50/a

Intézményi székhely: Pázmány ITK

cHJAaXRrLnBwa2UuaHU=

https://www.facebook.com/ppkeitk/

Egyetemünk 1635-ben alapított és azóta folyamatosan működő magyar universitas. Pázmány Péter esztergomi érsek az ország történelmének legtragikusabb éveiben, a török hódoltság korában, 1635-ben hozta létre a magyar oktatásügy és egyházi kultúra történetében korszakos jelentőségű egyetemet. Meggyőződése volt, hogy a nemzet fennmaradásának és erkölcsiségének biztosítéka a szellemi műveltség. Az általa alapított egyetem szellemi örökségét is vállalva vette fel intézményünk az ő nevét.}

btk.ppke.hu

1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

Intézményi székhely: Sophianum

ZmVqZXMuamFub3NAYnRrLnBwa2UuaHU=

MDYzMDQ2OTQwOTc=

https://www.facebook.com/ppkebtk

https://www.instagram.com/pazmanybolcsesz/?hl=hu

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 20 000 fős hallgatói létszámával, 1600 oktatójával, kutatójával és 10 karával Magyarország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. Egészen 1367-ig visszanyúló gyökereivel hazánk első egyeteme. Klasszikus értékeket képvisel, de egyidejűleg sikeresen alkalmazkodik a jelen és a jövő kihívásaihoz.
A bolognai képzési rendszer révén a hallgatók részesei lehetnek egy dinamikusan fejlődő, átjárható európai felsőoktatási rendszernek.
A PTE az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme, hatalmas szakmai kutatói bázissal. A Szentágothai János Kutatóközpont a természettudományi és orvostudományi kutatás számos területének ad otthont. Az egyetemi karokon 21 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A Pécsi Tudományegyetem fontos szerepet tulajdonít a tehetséggondozásnak, a szakkollégiumok és tudományos diákkörök célja a diákok tudományos munkájának támogatása.}

pte.hu

7621 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

aW5mb0BwdGUuaHU=

KzM2NzI1MDE1MDA=

https://www.facebook.com/PTE1367

https://www.instagram.com/pte1367/

https://twitter.com/pte1367

Több, mint Petőfi; több, mint irodalom; több, mint múzeum!

A Petőfi Irodalmi Múzeum célja a magyar irodalmi örökség minél teljesebb körű gyűjtése, feltárása, a klasszikus és kortárs magyar irodalom sokoldalú bemutatása és közvetítése a világ sokféleségét elfogadó, anyanyelvi és kulturális identitás támogatásának jegyében.

Célunk a széles körű társadalmi beágyazottság megvalósítása, a kulturális emlékezet ébrentartása és folyamatos gazdagítása az irodalom és a társművészetek közötti párbeszéd személyes és közösségi élményeinek biztosításával.}

pim.hu/

1053 Budapest, Károlyi u. 16.

Intézményi székhely: Petőfi Irodalmi Múzeum, Károlyi-palota

cGFyYWRpYUBwaW0uaHU=

https://www.facebook.com/PIM.Irodalmi.Muzeum

https://www.instagram.com/petofiirodalmimuzeum/

https://www.youtube.com/c/Pet%C5%91fiIrodalmiM%C3%BAzeum-PIM

A váci Piarista Kilátó Központ azzal a céllal jött létre, hogy elsősorban a váci-, és környékbeli fiatalok pályaorientációját, munkaerőpiaci elhelyezkedését, majd beilleszkedését segítse. Fontos alapelvünk, hogy ez a fiatallal, családjával és nevelőivel szoros együttműködésben történjen.
Kiemelt feladatunk a különös személyes figyelmet igénylő, azaz fogyatékos- vagy valamilyen akadályozottsággal küzdő, illetve a nem tanuló, nem dolgozó, vagyis NEET fiatalok segítése.
A központ egy, a térségben egyedülállóan felszerelt robotika alkotóműhellyel is rendelkezik, amelynek eszközeit (LEGO- és különféle robotok, 3D nyomtató, CNC hímzőgép, forrasztóállomások, etc.) szintén felhasználjuk a fejlesztés során. Emellett a Kilátó módszertani- és kutató központ is: az egyéni vagy csoportos fejlesztések során kapott adatokat és fejlesztett módszertani anyagokat egyrészt megosztjuk a partner szakemberekkel, másrészt pedig kutatási anyagként is kezeljük azokat.
Célunk, hogy olyan befogadó intézmény legyünk, amelynek szolgáltatásai hozzásegítik a fiatalokat hivatásuk megtalálásához és életútjuk kiteljesedéséhez.}

kilato.piarista.hu

2600 Vác, Géza király tér 10.

Intézményi székhely: 2600 Vác, Vác-Nyulas

a2lsYXRvQHBpYXJpc3RhLmh1

MDYyNzg4NzQxNg==

https://www.facebook.com/KilatoPiaristaKozpont/

A Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont (RCISD) egy innovatív vállalkozás, amelynek alapítói kutatók és kutatás fejlesztési szakértők. Nemcsak tudományos kutatások végrehajtásához járul hozzá, hanem koordináló és támogató tevékenységekben is részt vesz.

Mint egy gyorsan változó szereplő, a kis és közép vállalkozások (KKV-k) rugalmassága lehetővé teszi, hogy meghatározza és kezelje a valós piaci igényeket és lehetőségeket. Az RCISD képes a tudományos ismereteket és a vezetői készségekkel összehozni, hogy ezzel mechanizmusokat alakítson ki, szolgáltatásokat nyújtson, valamint közös tevékenységeket állítson fel és menedzseljen.

Az RCISD fórumot is biztosít, ahol különböző szektorból származó számos szervezet léphet kapcsolatba egymással. Nézeteiket megoszthatják és közös kutatás fejlesztési projekteket készíthetnek elő. Ezekkel a forrásokkal és speciális eszközökkel az RCISD-nek célja, hogy csökkentse a korlátokat az ötletek között és az innovatív szereplők számára egyszerűbbé tegye, hogy kutatási eredményeket hasznosíthassanak továbbá hozzájárulni az Európai Kutatási Térséghez (ERA) és egy fenntartható európai versenyképes pozícióhoz a globális gazdaságban.

Az RCISD erőssége a munkavállalók magas szintű képzése és a projektek közreműködésében hosszú távon fennálló tapasztalata – mind tudományos és menedzseri oldalról – az Európai Bizottság (FP4 óta) támogatásával. Mint egy jól megalapozott platform a regionális és nemzetközi együttműködésért, az RCISD különösen érdekelt, hogy hozzájáruljon a stratégiai nemzetközi együttműködési projektekben a támogatási stratégiák és a döntéshozatali gyakorlatok fejlesztéséhez és koordinálásához.}

rcisd.eu/language/hu/

1026 Budapest, Hűvösvölgyi út

Megközelítés: Megközelítés Furulya utca felől

Intézményi székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. V/1.

aW5mb0ByY2lzZC5ldQ==

https://www.facebook.com/rcisd.eu/

www.linkedin.com/company/rcisd

A Soproni Egyetem négy karral rendelkező, országos és regionális szerepű, nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a nyugat-magyarországi régió szellemi, oktatási és kutatási központja. Az egyetem karain az oktatás évszázados hagyományokra tekint vissza.
Szellemiségét tekintve „zöld egyetem”. A természeti, társadalmi, emberi környezetet az életminőség megőrzése és javítása érdekében igyekszik alakítani, karait és tevékenységét a környezettudatos gondolkodásmód jellemzi. Ápolja az erkölcsi és emberi értékeket, célkitűzéseivel és működésével a régió és az egész ország szellemi felemelkedését szolgálja.

Küldetése szerint:
Folyamatosan megújuló, (m)értékadó, egyetemi tudásközpont Közép-Európában.}

uni-sopron.hu/kutatokejszakaja

Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

dHVkcmhAdW5pLXNvcHJvbi5odQ==

KzM2OTk1MTgxMDA=

https://www.facebook.com/soproniegyetem

https://www.instagram.com/soproniegyetem/

https://www.youtube.com/channel/UCZoEt6KRAuBDnl9ojiqASgg

A Soproni TIT 2019 tavaszán ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját.
A TIT fennállása során szerteágazó tevékenységében a hangsúlyt mindvégig a tudomány és a kultúra újdonságainak, eredményeinek bemutatására, továbbadására, megőrzésére helyezte. Nincs ez másként napjainkban sem. A soproni egyesület szorosan kapcsolódik az országos TIT Szövetséghez, és tevékenységében igyekszik az 1841-es alapításkor Bugát Pál és a nagy elődök által megfogalmazott célokhoz hűen teljesíteni küldetését. Ragaszkodva az immár több mint 170 éves tradíciókhoz és egyfajta hiánypótló szerepet vállalva Sopron városában, alapfeladatának ma is a tudományos ismeretterjesztést tekinti – munkájában azonban felhasználja a jelen kor megkövetelte modern ismeretterjesztési tartalmak és formák legtöbbjét, szem előtt tartva a minőségi működés iránti elvárásokat. Ennek szellemében szervezi rendezvényeit, tehetséggondozó programjait.}

sopronitit.hu

9400 Sopron, Várkerület 98

Intézményi székhely: 9400 Sopron, Várkerület 98

c29wcm9uaXRpdEBzb3Byb25pdGl0Lmh1

MDYyMDkxNjg2NTQ=

https://www.facebook.com/sopronitit

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI) a Magyar Tudományos Akadémia intézethálózatának tagja, az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete.

A SZTAKI a tágan értelmezett informatika tudományának műhelye, az információtechnológia, számítástudomány és rokonterületei nemzeti kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel foglalkozik, de a kutatások kiterjednek mindazon területekre, amelyek az alapkérdésekkel kapcsolatban állnak. Az alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése mellett fontos feladat a megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén.

Kontakt: Laza Bálint, kommunikációs vezető

Elérhetőség: laza.balint@sztaki.hu}

sztaki.hu/

1111 Budapest, Kende utca 13-17.

Intézményi székhely: 1111 Budapest, Kende utca

Y29udGFjdEBzenRha2kuaHU=

KzM2MTI3OTYwMDA=

https://www.facebook.com/MTASZTAKI/

https://www.linkedin.com/company/sztaki/

Az SZBK a nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye. Az 1971-ben alapított kutatóközpont négy intézete - a Biofizikai, Biokémiai, Genetikai, Növénybiológiai Intézet - mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A kutatott témák a molekuláris és sejtbiológia számos területét ölelik fel, s a baktériumok ipari hasznosításától a termesztett növények irányított nemesítésén át az emberi egészség és a környezetvédelem kérdéséig terjednek.}

brc.hu/

Temesvári körút 62

Intézményi székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 62

c3RlaW5iYWNoLmdhYm9yQGJyYy5odQ==

A Szegedi Tudományegyetem több mint 8 ezer közalkalmazottjával – ezen belül több mint 2200 oktatójával és kutatójával – valamint 21 ezer hallgatójával Magyarország egyik legnépszerűbb, nemzetközileg is magasan jegyzett felsőoktatási intézménye. Az SZTE a Quacquarelli Symonds (QS) 2019-ben nyilvánosságra hozott felsőoktatási intézményeket rangsoroló listája szerint Magyarország legjobb egyeteme, a világrangsorban pedig az 501-510. helyen áll. Egyetemünk a UI GreenMetric Ranking of World Universities toplistáján a világrangsorban a 74., Magyarországon pedig a legzöldebb felsőoktatási intézmény. Az SZTE hallgatói 13 képzési területen tanulhatnak – egyes szakterületeken angol, német, francia nyelven is. Az egyetemen már több mint 4000 külföldi diák tanulhat több mint 60 teljes idejű nemzetközi képzésben. Az intézmény kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége nemzetközi szinten is elismert. Az SZTE stratégiai kapcsolatot épített ki a K+F+I terület ipari szereplőivel, és a világ legmodernebb lézerközpontjával, az ELI-ALPS-szal. Magyarország egyik kiemelt oktatási, egészségügyi, tudományos, és innovációs műhelye az intézmény, pezsgő kulturális életével együtt a dél-alföldi régió és az ország egyik vezető kulturális, gazdasági és szellemi központja.}

u-szeged.hu

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

cmVuZGV6dmVueUBzenRlLmh1

www.facebook.com/univszeged/

www.instagram.com/uniszeged/

Iskolánk 125. tanévét kezdte meg az idén. Tolna megye első főgimnáziumához méltón a XXI. század követelményeinek, kihívásainak megfelelve oktatja, neveli e patinás intézmény diákjait. Intézményünkben szerteágazó oktató-nevelő munka folyik: magas szinten végzett tanulmányi munka mellett, iskolánk számtalan lehetőséget biztosít a tanórán kívüli ismeretszerzésre és a kulturált szórakozásra is.

A Kutatók Éjszakája programhoz is ezen okból kifolyólag csatlakoztunk: Iskolánk modern diáklaboratóriuma mellett a termekben, sőt a szabadban is tartunk programokat mindenféle tudományág területén.}

garayj.sulinet.hu/

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9

Intézményi székhely: Hevesy György Természettudományos Laboratórium (2. em 209-210. tanterem)

Z2FyYXlsYWJvckBnbWFpbC5jb20=

MDY3NDk5OTU0MA==

https://www.facebook.com/labor.garay.9/

https://www.youtube.com/channel/UC4YJECX9pl5aKMcXSXzGR1w

A Károly Róbert Campus története

A felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás gondolata a városban már 1871-ben felvetődött, amikor is a Városi Gazdasági Egyesület vezetői szőlész-borász egyetem létesítését kezdeményezték. Ez a kormányzati körök támogatásának hiányában nem valósulhatott meg. 1900-ban vincellér iskolát szerveztek, ami csak néhány évig működött, 1920-ban Felső Mezőgazdasági Iskolát hoztak létre, amely a 30-as évek végétől Gyöngyösi Római Katolikus Mezőgazdasági Középiskola néven működött tovább.

Az iskola elnevezése, jogállása és profilja többször változott: 1949-ben mezőgazdasági gimnáziummá, 1953-ban mezőgazdasági technikummá szervezték át, majd 1968-tól mezőgazdasági szakközépiskolaként működött. A felsőfokú szakemberképzés 1962-ben a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban - a kar jogelődjében - a szőlész-borász felsőfokú szaktechnikus képzéssel kezdődött. A felsőfokú technikum megszüntetése után az intézmény 1972-től 1976-ig a Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Karaként működött tovább és szőlész-borász, zöldségtermesztő, továbbá növénytermesztő szakokon kertész üzemmérnököket, illetve növénytermesztő üzemmérnököket képzett. Az intézmény 1976-tól a Gödöllői Agrártudományi Egyetem szervezetébe került Mezőgazdasági Főiskolai Kar néven. Az átszervezés profilváltással is járt: a szőlész-borász, zöldségtermesztési és növénytermesztési szakos képzés fokozatosan megszűnt és az 1976/77-es tanévben megkezdődött az oktatás üzemszervezési szakon, növénytermesztő, állattenyésztő és kertészeti szakirányokon. 1987-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart hoztak létre, amelynek keretében a gyöngyösi főiskolai kar átalakult Vállalatgazdasági Üzemmérnöki Intézetté, a korábbi üzemszervező szakemberképzést pedig felváltotta a vállalatgazdasági irányultságú oktatás. Ez a közgazdasági jellegű tárgyak javára történő súlypont-áthelyezést jelentett.

1989-ben, Magyarországon elsőként az intézetben engedélyezték a mai távoktatás elődjeként kísérleti levelezőképzés beindítását gazdasági mérnöki szakon. A mezőgazdasági mérnöki szakon az 1991/92-es tanévtől agrármérnökképzés kezdődött, többek között állattenyésztési, kertészeti és növénytermesztési szakirányokon, amelyek később állattenyésztő menedzser, mezőgazdasági menedzser, környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési, vadgazda és erdészeti szakirányokkal bővültek. Az intézmény 1993. január 1-jén ismét kari státuszt kapott, és 1999. december 31-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karaként működött.

A Szent István Egyetem 2000. január 1-jével történt megalakulása során, a Kormány határozata értelmében az intézmény elnevezése a képzési és kutatási tevékenység tartalmát jobban kifejező Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Karra változott. Az intézmény fejlesztési célkitűzéseit szem előtt tartva emelte képzési színvonalát, bővítette képzési palettáját, ezzel együtt továbbfejlesztette személyi állományát és infrastruktúráját.

A Kari Tanács 2002 decemberében az Oktatási Minisztériumnál kezdeményezte a Szent István Egyetemből kiváló, állami tulajdonú, önálló főiskola létrehozását. Ennek feltételeit megteremtve a főiskola már 1998 óta folyamatosan emelte a képzés színvonalát, bővítette képzési palettáját, fejlesztette személyi állományát és infrastruktúráját. Mindezek alapján az Országgyűlés 2003. szeptember 1-jei hatállyal önálló felsőoktatási intézménnyé nyilvánította a Károly Róbert Főiskolát, Gyöngyös első és egyetlen felsőoktatási intézményét. A 108/2003. (VII. 22.) Kormányrendelet, amely a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Kormányrendelet módosítását tartalmazza, a Károly Róbert Főiskolán Gazdálkodási Főiskolai Kar és a Mezőgazdasági Főiskolai Kar működését 2004. január 1-jétől engedélyezte. 2006. július 1-jével a Mezőgazdasági Főiskolai Kar elnevezése Agrár és Vidékfejlesztési Karra, a Gazdálkodási Főiskolai Kar elnevezése Gazdálkodási Karra változott. 2007. január 1-jétől a főiskola szervezetében folytatja tovább munkáját az Erdőtelki Arborétum.

A főiskola a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0095/1.0 „Minőség- és környezetközpontú integrált menedzsment rendszer kifejlesztése, bevezetése és tanúsíttatása az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN 14001:2005 szabványok szerint, és az E-learning keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatások” projekt keretében alakította ki integrált irányítási rendszerét, amely 2007-ben a Magyar Szabványügyi Testület nemzetközileg elismert tanúsításának megszerzésével zárult. Az integrált irányítási rendszert a felsőoktatásra agrár- és gazdaságtudományok képzési területen, beleértve az alap- és mesterképzést, a szakirányú továbbképzést és a felsőfokú szakképzést; az idegen nyelvi képzésre és vizsgáztatásra; valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre terjesztette ki és alkalmazza.

2007. november 8-án adták át a főiskola felújított és kibővített főépületét. A Károly Róbert Főiskola a 2005. évtől kezdődően három éves időtartamban a kezelésében lévő teljes oktatási épületegyüttes bővítését és felújítását valósította meg. A beruházás három területe a központi épület rekonstrukcióját és bővítését, a könyvtár bővítését és felújítását valamint az aula és a kapcsolódó területetek korszerűsítését, és a régi kollégiumi épület tanszéki munkahelyekké történő átalakítását foglalta magába.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 115.§ (19) bekezdése értelmében 2016. július 1. napján az Eszterházy Károly Főiskola és a Károly Róbert Főiskola összeolvadásával megalakult az Eszterházy Károly Egyetem, amelyhez csatlakozott a SZIE jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara.

2020. augusztus 1-től ismét új fejezet kezdődött a gyöngyösi campus életében. Szent István Egyetem névvel megalakult egy új, több-campusú integrált multidiszciplináris egyetem, amely egyesítette az egykori Szent István Egyetem és Kaposvári Egyetem egészét, továbbá a Pannon Egyetem Georgikon Karát és az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusát. Az intézményi struktúraváltás célja Magyarország legnagyobb agrártudományi egyetemének megalakítása volt, ahol korszerű intézményben a piac igényeit maximálisan kiszolgáló, gyakorlatorientált képzéseken naprakész tudással gazdagodnak a hallgatók.

A több mint fél évszázados múlttal rendelkező gyöngyösi campus a gazdaságtudományok, az agrár és az informatika képzési területeken nyújt kimagasló szakmai teljesítményt napjainkban is.}

gyongyos.szie.hu

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36

Intézményi székhely: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36

YnVqZG9zby56b2x0YW5Ac3ppZS5odQ==

KzM2Mzc1MTgzMDQ=

https://www.facebook.com/unigyongyos/

A Jogtudományi Intézetből, a Kisebbségkutató Intézetből, a Politikatudományi Intézetből és a Szociológiai Intézetből álló Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A Társadalomtudományi Kutatóközpont e területeken alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez, és tudományos munkáját szakmailag önállóan, politikai befolyástól függetlenül végzi.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont:

- megteremti és ápolja a kutatások hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét;
- elősegíti a magyar jogtudomány, kisebbségkutatás, politikatudomány és szociológia területén végzett kutatások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;
- együttműködik hazai és külföldi tudományos műhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat;
- közreműködik hazai és külföldi doktoranduszok, ösztöndíjasok továbbképzésében;
- kutatási dokumentációt és szakterületéhez kapcsolódó adatbázisokat épít, amelyet a tudományos közösség és a szélesebb nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz interneten vagy nyomtatott formában.}

tk.mta.hu/

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Intézményi székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

dGl0a2Fyc2FnQHRrLm10YS5odQ==

KzM2MTIyNDY3MDA=

https://www.facebook.com/mta.tarsadalomtudomany/Szakköri foglalkozások
10 - 14 éveseknek: hétfőn 17 órától
14 év felettieknek: pénteken 18 órától

Távcsöves bemutatók, előadások minden korosztálynak.
február - április, valamint szeptember - november hónapokban
hétfőn és pénteken 19 órától.}

telapo.datatrans.hu

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3

Intézményi székhely: A Szabadművelődés Háza

dGVsYXBvQGRhdGF0cmFucy5odQ==

KzM2MzA1MTE5OTc3

https://www.facebook.com/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1ri-csillagvizsg%C3%A1l%C3%B3-1542809369356419

Budapest a 8. kerületben van az akkreditált speciális laboratóriumunkat a környezet- és a természetvédelem érdekében 2019. március 1.-jén hoztuk létre.

Mivel magán cég vagyunk, ezért függetlenül állunk rendelkezésre. Hétköznaponként 7-17 óráig, de hétvégén és ünnepnapon is szolgálunk.

Elsősorban sürgős esetekben megyünk helyszíni szemlére és mintavételezésre, de nem sürgős esetben kimegyünk. A mintákat személyesen (hétköznaponként 7-17 óráig) fogadjuk vagy postai úton.

Vizsgálunk vizeket (felszíni víz, felszíni alatti víz, szennyvíz, forrásvíz, halastóvíz, stb.), talajokat (komposzt, trágyák, műtrágyák, mezőgazdasági talajok, stb.) és levegőt.

Vizsgálatok: környezetanalitika (pH, vezetőképesség, oldott oxigén, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfid, réz, vas, keménység, KOI, BOI, ólom, kálium, stb.), alga, öxotoxikológia.

Zuzmótérképezés, BISEL-index, geodéziai mérések és térképkészítés, természetvédelmi kezelési terv készítése, hatástanulmány készítése, állapotfelmérések, stb.

Áraink paramétertől és szolgáltatás mennyiségének igénybevételétől függ. Az analitikai kémiai vizsgálatok 2000-3000 Ft /paraméter, helyszíni szemle 10.000 Ft, ökotoxikológiai vizsgálatok 10.000-50.000 Ft között vannak. További vizsgálatok árát igény szerint.

Víz-, és talajszennyezés, illetve halpusztulás esetén helyszíni szemlére is kimegyünk. Megvizsgáljuk a vett mintákat és vizsgálati eredményekből szakvéleményt is készítünk.}

termeszetjarasilabor.lapunk.hu/

1089 Budapest, Üllői út 102. 4. ép. 318.

Megközelítés: M3 metró, 1-es villamos

dGVybWVzemV0amFyYXNpbGFib3JAdC1vbmxpbmUuaHU=

MDYxMjI5MjA4MQ==

https://www.facebook.com/termeszetjarasilabor/

A Természettudományi Kutatóközpont (TTK) multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez az enzimológia, a szerves kémia, a kognitív idegtudományok és a pszichológia, valamint az anyag- és környezetkémia terén.
A kutatóközpont négy intézetében, így az Anyag és Környezetkémiai Intézetben, az Enzimológiai Intézetben, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetben, és a Szerves Kémiai Intézetben művelt tudományágak alapvetően három, önálló entitásként értelmezhető rendszer az ember, az anyag és a környezet dimenziójában helyezhetők el. E rendszerek kölcsönhatása definiálja azokat a szélesebb értelemben vett tudományterületeket, amelyek kapcsolódnak a TTK tudományos küldetéséhez.}

ttk.hu/

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1117

Intézményi székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1117

dmFkYWRpLWZ1bG9wLmNzYWJhQHR0ay5odQ==

https://www.facebook.com/ttkbudapest/

TIT Körösök Vidéke Egyesület}

titbcs.hu/

5600 Békéscsaba, Damjanich u. 1/3

Intézményi székhely: 5600 Békéscsaba, Damjanich u. 1/3.

cG9zdG1hc3RlckB0aXRiY3MuaHU=

MDY2NjMyMzQxMw==

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület fő feladata a művelődés elősegítése az ismeretterjesztés, az oktatás eszközeivel. Az egyesület a műveltségközvetítést önként vállalók független társulati közössége.}

tolnatit.hu

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.

Intézményi székhely: 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.

dG9sbmF0aXRAdG9sbmEubmV0

MDY3NDMxOTQwMQ==

Szakképzett, diplomás csillagászaink és kollégáink járják az országot és felfújható kupolákban kalandos űrutazásos élményt nyújtanak a gyerekek számára. Csodálják meg együtt a Naprendszerünk bolygóinak varázslatos világát, tekintsék meg tudományos és ismeretterjesztő műsorainkat! Előadásaink témakörei lefedik az általános és középiskolák csillagászati tananyagát, sőt túl is nyúlnak azon, nagyban segítve ezzel a pedagógusok tanórai munkáját. A diákok látványos, izgalmas környezetben tanulják meg az elhangzottakat. Igazi élmény a tanulás!
>> 2020-ban online módon, VR Planetáriumként is működünk. <<
Sok érdekes, többszörös díjnyertes planetáriumi műsort mutatunk be weboldalunkon a VR technológia segítségével.
https://www.utazoplanetarium.com/443064511}

utazoplanetarium.hu

1117 Budapest, Nádorliget utca

Zm9yZ2Fjcy5iYWxhenNAdXRhem9wbGFuZXRhcml1bS5odQ==

KzM2MzA5Nzc4MTU4

https://www.facebook.com/UtazoPlanetarium

https://www.youtube.com/channel/UCea-w3htZYxZkmxR-Vym-Ug

Programok

 

VR Planetárium

Kíváncsi vagy a természettudomány és azon belül is a fizika legújabb felfedezéseire? Nézz minket online november 27-én délutántól, számtalan érdekes előadással és élő CERN kapcsolással várunk szeretettel.}

wigner.hu/

1120 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

Intézményi székhely: Online

ZXJkZWkuY3NpbGxhQHdpZ25lci5odQ==

KzM2MzA0MzE4ODk1

https://www.facebook.com/WignerFK